BAŞKANDAN

Laleli’de Birlik ve Beraberliğe Dair

Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne üzerinde durduğumuz ve sürekli tekrar ettiğimiz iki kelime var: Birlik ve Beraberlik. Geçmişe dönüp baktığımızda gerçekleştirdiğimiz onca projenin ve yaptığımız onca işin temelinde hep bu iki kelime yatıyor. Bir araya gelmeden, omuz omuza vermeden ve birbirinin yükünü almadan insanların başarılı olması imkansızdır. Dünyada kabul görmüş en büyük dâhiler bile özünde insanları bir arada tutabilen ve onlarla birlikte çalışabilen kişiler olmuştur. Bu açıdan Laleli’nin ulaştığı konum ve LASİAD’ın süreç içinde gelişen saygınlığının altında hep birlik ve beraberliğimizi sağlayabilmemiz yatmaktadır. Bölge olarak yapılan tüm işler LASİAD’ın öncülüğünde ve bölgenin sahiplenmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Farklı görüş ve fikirlere açık, samimi ve çalışkan bir topluluğun gerçekleştiremeyeceği hiçbir iş yoktur. Bunu Laleli’nin son dönemde ortaya koyduğu başarı hikayesinde ve gösterdiği yüksek performansta rahatlıkla görebiliriz. Ülkemizin geçtiği en zorlu süreçlerde dahi yılmadan yoluna devam eden bölgemiz, kolektif hareket etme kabiliyetinin yüksek olması ve bölgesel temsil gücünün etkisi ile bu sıkıntılı dönemleri hafif yaralarla atlatmayı bilmiştir. Bunda bizlerin birlik oluşu ve yüreklerimizin tek bir bedendeymişçesine bir ve uyumlu atışı yadsınamaz bir gerçektir.

Bildiğiniz gibi Laleli yalnızca bölgemiz değil ülkemiz hatta dünya moda endüstrisi için bile rol model olarak ele alınabilir. Bizler görev yaptığımız süre içerisinde Laleli’nin itibarını, prestijini ve saygınlığını sürekli arttırmayı hedefledik. Bunun için var gücümüzle çalıştık, uğraştık. Laleli’nin her yerde, her platformda ve her konumda en iyi biçimde temsil edilmesi gerektiğini düşündük ve bu noktada fazlasıyla gayret gösterdik. Fırsatları olduğu gibi sorunları da oldukça fazla olan Laleli’nin problemlerine çözüm bulma adına LASİAD olarak her kurumla iyi ilişkiler içerisinde olmayı hedefledik. Bu noktada Laleli’yi daha iyiyle buluşturma ve daha yukarı taşıma adına İTO, İHKİB, TOBB vs. birçok kurumda arkadaşlarımızla birlikte bizzat yer alarak bölgemize maksimum fayda sağlamayı amaçladık. Böylesi kurum ve kuruluşlarda yer almanın Laleli için ne denli önem arz ettiğini yaşayarak gördük ve aldığımız kararların doğruluğunu bir kez daha teyit ettik. Öyle ki bu aktiviteler yoluyla Laleli adını telaffuz etmenin bile yanlış anlaşıldığı günlerden Laleli’yi başlı başına bir moda markası haline getirmeyi başarabildik. Bu da şüphesiz ki bizlerin birlik ve beraberlik içerisinde ve omuz omuza hareket etmesiyle mümkün olabildi.

Tarihin tekerrürden ibaret olduğu gibi süreç de bizleri yeniden bir seçim dönemine taşımış oldu. Bu süreçte Laleli’nin gücünü, potansiyelini ve kapasitesini gösterebilmemiz yine birlikten, beraberlikten geçmekte. Yaklaşan İTO seçimlerinde bölgemizi daha iyiye ve güzele taşıyabilmemiz topyekun hareket edebilmemizden geçiyor. İnanıyorum ki bizler birlik ve beraberlik içerisinde hareket edersek başaramayacağımız  hiçbir iş olmayacaktır. Yeter ki gücümüzün farkında olalım ve bu gücü ortaya çıkarma adına gayret gösterelim. Yaklaşan seçimlerde LASİAD olarak yine Laleli’yi temsil etme ve gücüne güç katma adına sorumluluk almış bulunuyoruz. Burada tüm üyelerimizin ve özellikle bölge firmalarımızın desteği oldukça önemli. Sektör ve bölge olarak ülkemize büyük katkılar sunabildiğimiz, emek ve çaba sarf ettiğimiz Laleli’yi sahiplenmeli, birlik içinde ve omuz omuza hareket etmeliyiz. Ancak bu sayede arzuladığımız Laleli’ye ulaşmamız mümkündür.

Güç birliği ve dayanışma ruhu içerisinde aydınlık yarınlara ulaşmamız ümidiyle sizleri saygıyla selamlıyorum.

Giyasettin Eyyüpkoca

Bu Haberi Paylaş: