BAŞKANDAN

Önümüzdeki Süreçte Laleli ve Hedefler

“Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur”

Özünde irdelendiğinde; ortaya somut hedefler koymadan, firma, bölge ve ülke olarak nerede olmak istediğimizi belirlemeden verilen uğraşların bir şey ifade etmeyeceğini ve başarı olarak algılanmaması gerektiğini söylüyor Peter Drucker.

Gelinen noktaya hangi plan ve program çerçevesinde ulaşıldığı, sistematik ve teorik anlamda hangi yollar izlendiği ve beklentileri karşılama yönünden ideale ne kadar yaklaşıldığı burada önemli argümanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Günü yaşama döneminin yıllar öncesinde kaldığı, artık anayasası olmayan, amaç ve hedeflerini net bir şekilde ortaya koyamamış yapıların varlığını sürdürmesi, küreselleşen dünyada nerdeyse imkânsız görünmektedir. Gerek kaynakların temini ve kullanımı, gerekse de bunların dağıtım ve paylaşım kanallarının işleyiş dinamizmi hususunda modelin dünya ölçeğinde kabul görür kriterler baz alınarak belirlenmesi, geleceğin başarı hikayelerinin temelini oluşturacaktır.

Yeni bir yıla girerken, bölgemizin tüm unsurları önümüzdeki süreci iyi okumalı, sektörel ve ticari anlamda günceli yakalama noktasında uğraş vermelidir. Bildiğiniz gibi iyi örnekler bölgemize pozitif yönde katkı sağlarken, küçük de olsa yapılan hatalar yıllar süren çabalar sonucunda ancak tamir edilebilmektedir. Bu bağlamda Laleli’den çıkan markaların dolaylı ya da direkt olarak yine Laleli’ye katkı sağladığının görülmesi, bu konuda kayda değer örneklerdendir. Önümüzdeki dönemde dünya ölçeğinde bilinen, takdir ve takip edilen markalarımızın çoğalması bizleri onurlandırmanın yanı sıra gücümüze güç katacak, ufkumuzu genişletecektir. Bu noktada bireysel olsa da harcanan mesai ve dökülen alın terinin bölgemizden başlayarak tüm ülkemize katkı sağlayacağı unutulmamalıdır.

Bizler de bu kapsamda; Laleli’mizin bugünü ve geleceği noktasında fikir ve projeleri tartışmak adına, yönetim kurulumuzla birlikte Sapanca’da bir araya geldik ve çok verimli geçen bir arama konferansı gerçekleştirdik. Yapılan sunumlar, ortaya konan proje ve fikirler gerçekten bölgemizin geleceği adına umutlarımızı yeşertti. Sonuç olarak yapacak çok işimiz, daha alacak çok yolumuz olduğunu bir kez daha idrak etmiş olduk. Yeni bir yıla girerken, hepinize sağlıklı, mutlu ve bol kazanç dolu bir yıl geçirmenizi diliyor, saygılar sunuyorum.

Giyasettin Eyyüpkoca

Bu Haberi Paylaş: