BAŞKANDAN

Global Gelişmeler ve Laleli’ye Yansımaları

Bildiğiniz üzere ay içerisinde atılan imzalar neticesinde 18 yıl süren müzakereler tamamlandı ve Rusya Federasyonu, 1,9 Trilyon Doları bulan Gayrı Safi Milli Hâsılası ile Dünya Ticaret Örgütü’nün 155. üyesi oldu. Şüphesiz bu gelişmenin, ülke ve bölgemiz açısından önem arz ettiğinden yakından izlenmesi gerekmektedir. Özellikle bölge firmalarımızın birçoğunun Rusya’ya dönük olarak çalışmalarını yürütmesi, marjinal değişimlerin pozitif ya da negatif anlamda tesirlerinin olabileceğini göstermektedir. Kısa vadede anormal farklılıkların gözlenmesi uzak ihtimal gibi görünse de, bu anlaşmanın olası etkilerinin irdelenmesi ve adaptasyon sürecinin şimdiden başlaması noktasında vakit kaybetmeden faaliyete geçilmelidir. Bu anlamda bizler süreci en ince ayrıntısına kadar takip ediyor, bölgemizin aktüalitesini koruma anlamında ipleri sıkı tutuyoruz. Bu konuda Arama Konferansı’nda startını vermiş olduğumuz değerlendirme ve istişareler aralıksız devam ediyor. Muhtemel her türlü gelişme hakkında hızla bilgilendirme gerçekleştirecek, iletişimi en üst seviyede tutacağız.

Bu anlaşma aslında bizlere birçok yönden önemli deneyimler katmakta, durup düşünmemizi elzem kılmaktadır. Bundan on yıllar öncesine dönüp baktığımızda; Sovyetler Birliği’nin dağılması ve bavul ticareti ile başlayan proses bugün çok farklı noktalara gelmiş, ileriye dönük olarak da umulmadık seviyelere ulaşabileceği sinyalini vermektedir. Bu müsbet değişim, paralel anlamda firmalarımız ve bölgemizde de gözlenirken, imaj ve innovasyon anlamında göstermemiz gereken gayreti azami seviyeye çıkarmamız gerektiği, üzerinde durulması gereken bir husustur. Her şey değişip gelişirken bizim kendimizi yenilemekten kaçınmamız elbette abesle iştigal olacaktır. Yaşananlar, artık geçmişin kalıplarından kurtulup bölgeye dönük yeni fikir ve söylemler geliştirmenin kaçınılmaz olduğunu işaret etmektedir. 18 yıl süren bu süreç içerisinde görülen iniş-çıkış ve dalgalanmalar, geleceğe dönük olarak bölgeye odaklanan firmaları bir kez daha düşündürmeli, projeler tekrardan gözden geçirilip Rusya’nın ticaret mi, yoksa yatırım mı yapılacak ülke olduğu sorusu detaylı bir şekilde irdelenmelidir.

Dönemsel olarak yeni bir sezona girdiğimiz şu günlerde Laleli’de ürünler, vitrinler ve mağazalar yenilendi, hazırlıklar yapıldı. Bereketli geçmesini umduğumuz bu mevsimde yine yenilenme adına üzerinde önemle durduğumuz sokak çalışmaları da hızını kaybetmeden sürmektedir. Geçmişten bugüne birçok zorlukları aşarak gelen Laleli, ileride de mutlak surette gelişerek ve büyüyerek ilerlemesini sürdürecektir. Bu noktada üzerimize düşen en önemli görev, dünyayı iyi analiz etmek ve gelişmeleri takip ederek çağcıl hareket etmektir. Bunu başardığımız sürece bölgemiz canlılığını koruyacak ve Laleli markasının değeri yükselişini aralıksız sürdürecektir.

Giyasettin Eyyüpkoca

Bu Haberi Paylaş: