BAŞKANDAN

“En İyi 10 Ülke” Arasında Yer Almak İçin...

Son birkaç yıldır dünyanın en istikrarlı büyüyen ekonomilerinden biri olmayı sürdüren Türk ekonomisi, “en iyi on ülke” arasında yer almak için koyduğu 500 milyar dolarlık ihracat hedefine, yurtdışında yaşayan ve sayıları 6 milyonu bulan Türk işadamlarının da desteğiyle ulaşmayı amaçlıyor. Türk diasporası da denen yurtdışında yaşayan Türkler’in, hem ekonomik, hem lobicilik faaliyetlerine bu bağlamda önem veren hükümet yetkilileri, ilgili çalışmaları yürütüyorlar.

Bu diasporanın içinde, yurtiçinde ihracatta ilk 3’te yer alan giyim sanayicilerimiz de bulunuyor tabii. Geçen ay biri Brezilya diğeri Suudi Arabistan olmak üzere yaptığımız iki yurtdışı seyahatinde, ülkemiz ve ekonomimiz adına güçlenerek büyüdüğümüz yönünde iyi izlenimler aldık. Bölgemiz adına katkımızın bulunması ve de artması için daha planlı çalışmamız gerektiğini özellikle vurgulamak isteriz. Giyim sanayicilerimizin başarılarını, bu şekilde katıldığımız özellikle yerli-yabancı uluslararası fuar ve konferanslarda yakından gözlemliyoruz. Buralara katılmanın önemini anlamış olduğumuz için mutlu olduğumuzu ve buralarda artık Avrupalılar’dan da yoğun ilgi gördüğümüzü söylememiz gereksiz. Zaten yıllardır pek çok tekstilcimiz, uluslararası markalara fason üretimler yapıyorlardı. Son 7-8 yıldır buna ortaklıklar, işbirlikleri de ekleniyor. Bunlar bizim için gurur verici gelişmeler.

Bu başarıyı yakalayan firmalarımızın; planlama, araştırma, tasarım, üretim, kontrol, lojistik, pazarlama, markalaşma, sunum ve satışı kapsayan kurumsallaşma sürecinde diğerlerinden önde oluşu bizleri, kurumsallaşmanın önem ve gereği hakkında bir kez daha düşündürüyor.

Bizler ilgili meslek erbabı ve STK’lar olarak üyelerimiz ve birbirimizle görüş alış-verişinde bulunup, bilgilendirip, bilinçlendirerek başarılarda katkımız bulunsun ve artsın istiyoruz. Yaptığımız çalışmalarda bunu sağlamak ve rol model oluşturmak önemli bir hedefimiz. Yönetim ve üyeleri arasındaki dayanışma ile örnek teşkil eden derneğimizin, faaliyet bölgesindeki peyzaj çalışmaları ve yerel yöneticilerle ilişkileriyle de örnek olduğunu görmekten mutluluk duyuyoruz. Yabancı işçilerin çalışma izinleri ve sektörlerimizin kurumsallaşması konularıyla da yakından ilgilenmeyi sürdürüyoruz.

Bu arada bölgemizin yenilenmesi ve peyzaj düzenlemesi projemiz, süren altyapı işlerimizin bitiminin ardından başlanacak cephe yenileme çalışmalarıyla tamamlanacak. Değerli üyelerimizin ve esnafın, bu yenilemeye uyum sağlarken, sokaklara park edilen her aracın kul hakkı olduğu bilinciyle, trafik ve araç parkı konusunda son derece hassas davranacağına inancımızı da yinelemek istiyoruz.

Destekleriniz için bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Giyasettin Eyyüpkoca

Bu Haberi Paylaş: