BAŞKANDAN

Kardeşlik ve Barış Üzerine-2

Son günlerde yaşadığımız ve iliklerimize kadar şahit olduğumuz süreç, Türkiye’nin geçmekte olduğu büyük bir eşiğin varlığını bizlere derinden hissettiriyor. Bu geçiş, durağanlıktan dinamizme, dostluktan kardeşliğe, sevgiden kucaklaşmaya, büyümekten mazlumların sesi olmaya giden bir köprü adeta. Genlerimize işlemiş ancak tarihin tozlu sayfalarında unutulmuş o şanlı geçmişimizin düştüğü yerden doğrulması, eski günlerine

dönüşünün ayak sesleri sanki. Birliktelik ruhunun ve barışın getireceği o güç, inanıyorum ki özlemini duyduğumuz günlere ulaşmamıza vesile olacak ve bizleri idealimizdeki güçlü Türkiye’nin inşasına hep birlikte ulaştıracaktır.

Bugün tam anlamıyla barış ortamını sağlamış bir Türkiye’yi tutmak ve önünü kesmek mümkün görünmemektedir. Unutulmamalıdır ki bir ve beraber olmuş bir Türkiye sadece kendisine değil Orta Doğu, Balkanlar, Orta Asya ve Kafkaslara dahi barış götürecek, ırak diyarlara kardeşlik ruhunu aşılayacaktır. Bu vizyona sahip olmayan, uzak ufuklara dar pencerelerden bakan bir anlayış elbette ki bu gerçeği göremez, hakkıyla idrak edemez. Bizler mazlumun derdiyle dertlenen, elde edeceği çıkardan çok adaletin tesis edilmesini şiar edinen asil nesillerin torunlarıyız. Çağlar ve asırlar değişse, konjonktürel koşullar sekteye uğratsa da bu anlayış, akan suyun yolunu bulduğu gibi özünü asla kaybetmeyecek aksine daha da güçlenecektir.

Güzel ülkemizde göreceğimiz mutlu yarınların umuduyla Laleli’ye döndüğümüzde, aslında Türkiye gerçeğinin en güzel yansıdığı bölgelerin başında geldiğimizi görebiliriz. Tüm kozmopolit yapısıyla yıllar boyu farklı kültürlerin rahatlıkla barındığı ve kendisine yer bulduğu Laleli’nin gelişimi bizlere ülkemiz için önemli bir örnek teşkil etmekte. Ticari ve turistik misafirlerimizin kendilerini evinde hissettiği ve alımlarını kolaylıkla yapabildiği bir yapı Laleli’de mevcut varlığını on yıllardır sürdürmekte. Doğaldır ki insanlar her zaman kendilerine yakın buldukları kişilerle dostluk ve ticaret yapmayı yeğlerler. Bu yönden bakıldığında, simgesel olarak Laleli tam anlamıyla bir uygulama sahası niteliğinde. Müşterilerimiz gerçek bir dostluk ve karşılıklı anlayış çerçevesinde sürüp giden ticaretimizi yıllar boyu bu gerçeğin etkisiyle güçlendirerek devam ettiriyor, bizlere katkı sağlarken kendilerine de yeni kapılar açıyorlar. Karşılıklı kazancın temel prensip edinildiği Laleli, ülkemizin büyümesine sağladığı katkının yanı sıra bölgesel işbirliğinin gelişimine de ciddi anlamda önayak olmaktadır. Bugün her biri başlı başına bir turizm elçisi sayılabilecek bölge esnaf ve sanayicilerimiz, bu çerçeveden bakıldığında üzerlerindeki sorumluluğu ve yükü daha fazla hissetmektedirler. Atılan her adım, yapılan her doğru ve yanlış hareket anında karşılık bulmakta, genele aksedip insanların bilincinde oluşan yargıyı etkilemektedir. Bu noktada Laleli’nin tüm değerli mensuplarının azami düzeyde hassas olduğu, davranış ve çizgilerinde korudukları tutarlılıklarına özen gösterdiklerinden kesinlikle şüphem yoktur. Bireyler toplumu oluştururken benimsedikleri değerlerin yanı sıra karşılıklı etkileşim neticesinde kendi değerlerini de topluma enjekte etmektedirler. Yani Laleli sizlerken, sizler de ister istemez kültürünüzle, yaşayışınızla, benliğinizle Laleli olmakta, farklı bir kimliğe bürünmektesiniz.

Giyasettin Eyyüpkoca

Bu Haberi Paylaş: