BAŞKANDAN

Bir Başka Açıdan Laleli

Bildiğiniz gibi ülkemizin geleceğe dönük ekonomi politikası; istihdam ve verimlilik artışı üzerine inşa edilmiş yüksek ve istikrarlı büyüme hızının sağlanması ve makroekonomik istikrarın korunması temelinde oluşturulmuştur. Son 10 yıla baktığımızda bu dengelerin korunduğundan söz edebiliriz. Ayrıca geçmiş yıllarda ortaya konan ekonomik performans üzerinde ihracat ve turizm rakamlarının pozitif etkisi kesinlikle büyük rol oynamıştır. 2001 yılında 31,3 milyar dolar ihracat yapan ülkemiz, 2012 yılında 152,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek büyük bir ivme yakalamıştır (TUİK). Petrol, doğalgaz, ara malı, makine ve hammadde ağırlıklı ithalatımız cari açık oluşturması yönünden tehdit unsuru olarak görünse de turizm ve diğer kalemler ele alındığında bu açığın bir şekilde dengelendiği görülmektedir.

Yine 2001 yılında 13,4 milyon turist ağırlayan ülkemiz 2012 yılına gelindiğinde 36,8 milyon turist ve 29,3 milyar dolar turizm geliri elde etmiştir (TURSAB). Ayrıca 2001 yılında ülkemizde 21,5 milyon kişi istihdam edilirken bu rakam 2012 yılında 25,3 milyona yükselmiştir (TUİK). Bu rakamları bölgemiz açısından değerlendirdiğimizde ise, ekonominin en önemli üç temel sacayağına Laleli’nin tüm unsurlarıyla omuz verdiğini görmekteyiz: İhracat, Turizm ve İstihdam. Dünyanın neresine giderseniz gidin, ticaretin, turizmin, lojistik ve istihdamın bu kadar ahenkli, kompakt ve iç içe yaşadığı başka bir bölge göremezsiniz. Görsel mimarisi, yenilenen hizmet anlayışı ve modern altyapısıyla Laleli, ülke turizminin gelişimine önemli değer katmaktadır. Tarihi yarımadanın tam merkezinde yer alan, Avrupa, Afrika hatta Uzak Asya’ya kadar birçok farklı kültürden misafirlerin güven ve selamet içerisinde alışverişlerini yapabildikleri, otelleri, modern mağazaları ve lojistik olanaklarıyla böyle bir merkeze sahip olmak ülkemiz için büyük bir güç ve fırsat olarak görülmelidir.

Bizler LASİAD olarak kurumsal anlamda bölgemizi temsil ederken, bölgemizde yaşayan ve Laleli’yi yaşatan tüm bireyler adeta birer turizm elçisi ve dış ticaret emekçisi hükmünde ülkemizi temsil etmekteyiz. Satılan her bir parça ürün Anadolu’nun en ücra köşelerinde iş gören kardeşlerimizin evlerine götürdükleri ekmeğe-aşa dönüşmekte, her döviz girdisi büyümemize ve refahımıza katkı sağlamaktadır. Bu anlamda Laleli’yi Bursa’dan, Gaziantep’ten, Ankara’dan, Adana’dan, Diyarbakır’dan, İzmir’den bağımsız olarak ele almak mümkün değildir. Türkiye’nin adeta vitrini konumundaki Laleli, ülkemize sağladığı istihdam yoluyla sosyal barış ve sosyal adaletin oluşumuna büyük destek olmakta, çok farklı kesimleri bünyesinde huzur ve kardeşlik temelinde barındırarak ülkemizin kültürel zenginliğinin küçük bir prototipini oluşturmaktadır. Sahip olduğu global markaları ve potansiyel firmalarıyla dış ticaret girdisi oluştururken, konaklama ve lojistik gibi müşteri gereksinimlerini yenilikçi bir anlayış ve sürekli gelişim felsefesiyle ziyaretçilerine sunmaktadır. Laleli’yi tasvir ederken denklemin içerisine ülke gerçeklerini de katarsak, sanırım resmin geri kalanı zihnimizde çok daha farklı canlanıyor. Bizler LASİAD olarak gerek organize ettiğimiz festival, gerekse de altyapının düzenlenmesi gibi tek sesliliğin temsili anlamında gerekli olduğu her durumda bu bilinç ve hassasiyetle hareket ediyoruz, edeceğiz.

Sözlerimi sonlandırırken sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

Giyasettin Eyyüpkoca

Bu Haberi Paylaş: