To the World in Laleli

Hazır giyim sektörü uzun yıllar boyunca ülkemize ekonomik, mali ve istihdam yönünden katkı sunmuştur. Ülkemizin ortaya koyduğu ekonomik başarı hikâyesine önemli faydalar sağlayan bu sektör, yıllar içinde ve değişen koşullar altında kendisini sürekli yenilemiş ve geliştirmiştir. Ancak günden güne gelişip evrilen bu sektör ve onun geleceği bugün hala tartışılmaktadır. Peki, bir dönem Batı Avrupa’dan doğup şimdi Uzak Asya ve Çin’e uzanan bu sektörde Türkiye’nin yeri ve konumu ne olmalıdır? Türkiye bu resmin neresinde yer almalıdır?

            Dünya hazır giyim endüstrisi yaklaşık 3 trilyon dolar büyüklüğündedir. Bu da dünyadaki toplam GDP değerinin yaklaşık %2’sine denk gelmektedir. Detaylara inersek sektörün büyüklük değerleri %36,6 bayan hazır giyim, %23,7 erkek hazır giyim, %20 lüks giyim ve %10,9 çocuk hazır giyim şeklinde devam etmektedir. Böylesi bir büyüklük düşünüldüğünde salt fiyat skalasının sektörün gelecek perspektifini oluşturduğu elbette ki söylenemez. Bugün Vietnam ve Bangladeş gibi ülkeler ucuz ve niteliksiz ürünler üretirken onlarla rekabet içerisinde olmamız bizler için abesle iştigal etmektir. Ülkemiz bu alanda gelişmiş altyapısı ile kendisine has bir model oluşturmak zorundadır. Bu sektöre özünde Zara, Bershka gibi markaları bünyesinde barındıran Inditex grubunun 24 milyar Euro ve H&M grubunun 23 milyar Euro yıllık satış gerçekleştirdiği düşünülerek bakılmalıdır. Türkiye daha uzun yıllar hazır giyim sektörü ile büyümeye ve gelişmeye devam edecektir. Küresel anlamda hızla büyüyen ve mağaza sayısını gitgide arttıran global markaların yanı sıra sektörde azımsanmayacak büyüklükte bir KOBİ gerçeği vardır. Bugün yalnızca Laleli’de yaklaşık 7.000 mağaza olduğunu düşünürsek bu potansiyeli daha doğru okuyabiliriz. Doğru strateji belirleyen firmaların bu sektörde büyümesi ve gelişmesi kaçınılmazdır. Bu alevin kıvılcımlarını Laleli’de anbean görmekteyiz. Markalaşan ve büyüyen bölge firmalarımız hem bizlerin hem de ülkemizin gururu olmayı sürdürmekteler. Yıllık bazda milyarlarca dolar satış gerçekleştiren Laleli, doğru bir metodoloji ekseninde bu değeri rahatlıkla katlayabilecek güce ve potansiyele sahiptir. Bugün Afrika’nın ya da Asya’nın en ücra köşelerinde bile Laleli markalarının bilindiğini ve fazlasıyla tercih edildiğini görmeniz mümkündür. Bu değer şüphesiz on yıllara dayanan üretim ve pazar tecrübesi ile oluşabilmiştir. Mevcut bu enerjiyi sinerjiye dönüştürmek ve ülkemize yepyeni değerler kazandırmak mümkündür. Laleli’nin sokaklarında gizli bu cevherler doğru stratejiler eşliğinde geleceğin seçkin markalarına dönüşebilirler. Dünya’da SME olarak adlandırılan bu işletmeler geleceğin yıldızları olmaya adaydır. Laleli’nin marka ve ürün noktasındaki zenginliği dünya hazır giyim sektörünün geleceğine imza atabilecek yetkinliktedir.

            Hep söylüyoruz, dünya ve global dengeler büyük bir hızla değişmektedir. Geçmişin küresel güçleri etkilerini yitirdikçe aymazlık ve arsızlıkta sınır tanımamaktalar. Ancak gidişat ve yön bellidir. Bu yeni düzende artık geçmişin köhne kurallarıyla hareket edilemez. “Ben istedim oldu!” mantığı artık miadını doldurmuştur. İstişare etme ve işbirliğine gitme her sorunun çözümünde kaçınılmazdır. Türkiye gibi bu oyuna dâhil olan yeni aktörler artık söz dinleyen değil belirleyici rol üstlenen güçlerdir. Bu noktada süreç işlemekte ve tarih günbegün yazılmaktadır. Bölgesinin ve dünyanın önemli ve etkin gücü olan Türkiye artık sahnededir. Bizim etkin olmamız da elbette ki dünyada daha çok eşitlik, daha çok adalet ve daha çok hakkaniyet demektir.

            Geleceğin başta ülkemiz ve ülkemize gönül veren mazlumların refaha eriştiği, güçlendiği ve adaletin her anlamda tesis edildiği bir dönem olması dileğiyle saygılar sunuyorum.

            Giyasettin Eyyüpkoca

dnzagcgl

Announcements
06/12/2023
06/12/2023
06/12/2023
06/12/2023
06/12/2023
06/12/2023
06/12/2023
06/12/2023
06/12/2023
06/12/2023
06/12/2023
06/12/2023