Esnek çalışma geri çekildi

Sendikaların hak kaybına neden olacağı için karşı çıktığı üç madde torbadan çıkarıldı.

Kamu alacaklarının yapılandırılması ile istihdama dönük destekleri içeren torba yasa teklifinin bu hafta kanunlaşması bekleniyor. 30 maddesi kabul edilen tekliften işçi sendikalarının hak kaybına neden olacağı için karşı çıktıkları 3 madde AK Parti’nin verdiği önergelerle tekliften çekiliyor. Bununla ilgili ilk adım atıldı. Önceki akşam tam zamanlı çalışmadan kısmi, zamanlı çalışmaya geçenlere 12 ay süreyle vergi istisnası öngören esnek çalışmayla ilgili 21. madde tekliften çıkarıldı. Esnek çalışmaya ilişkin 33 ve 37’nci maddeler de sırayla tekliften çıkarılacak.

Yasa teklifinden Cumhurbaşkanlığı’nın görev alanına giren ve uzmanlık gerektiren konularda çalıştırılmak için Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nda Cumhurbaşkanlığı Raportörü ve Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcısı istihdam edilmesini öngören iki madde de AK Parti’nin verdiği önergelerle tekliften çıkarıldı. Böylece, söz konusu maddeler ikinci kez geri çekilmiş oldu. Bu düzenleme geçtiğimiz ekim ayında Meclis’ten geçen performans esaslı bütçeden program bütçeye geçişe ilişkin düzenlemeleri içeren Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’ndan da yer alıyordu. Muhalefetin karşı çıktığı söz konusu iki madde 2021 Yılı Bütçesi Meclise sunulmadan, kanunun çıkarılması gerektiği için tekliften çıkarıldı. Meclis’te halen görüşülmekte olan istihdam ve yapılandırmaya ilişkin kanun teklifine konuldu. Yeniden geri çekilen maddelerle ilgili olarak verilen geri çekme önergesinin gerekçesinde sadece ‘maddenin tekraren değerlendirilmesi” amacıyla, açıklaması yer aldı.

Teşvik, destek, erteleme…

Genel Kurul’da 30 maddesi kabul edilen teklife göre; vergi ve sigorta alacakları başta olmak üzere kamu alacakları yeniden yapılandırılacak. Cumhurbaşkanı kararıyla işveren prim desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteğinin süresi 31 Aralık 2023’e, kısa çalışma ödeneğinin süresi ise 30 Haziran 2021’e kadar uzatılabilecek. İşsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi, 31 Aralık 2023 tarihine erteleniyor. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Haziran 2021’e kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.

Kaynak: https://www.dunya.com/gundem/esnek-calisma-geri-cekildi-haberi-488595

Lasiad

Duyurular
06/03/2023
21/02/2023
12/02/2023
30/09/2022
06/08/2022
06/08/2022
02/08/2022
29/06/2022
29/06/2022
20/06/2022
20/06/2022
08/06/2022