Gecikme zammı indirildi!

Kamu alacaklıları için uygulanan aylık gecikme zammı yüzde 2’den yüzde 1.6’ya indirildi.

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, resmi gazetede yayımlandı.

Kararda, “6183 sayılı Amme alacaklıların tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 1.6 olarak belirlenmesine, mezkur madde gereğince karar verilmiştir. denildi.

Kaynak: https://www.superhaber.tv/gecikme-zammi-yuzde-16ya-indirildi-haber-248081

Lasiad

Duyurular
06/03/2023
21/02/2023
12/02/2023
30/09/2022
06/08/2022
06/08/2022
02/08/2022
29/06/2022
29/06/2022
20/06/2022
20/06/2022
08/06/2022