728 x 90

Yeni Lojistik Süreç ve Geleceğimize Dair

Özellikle 2000’li yılların sonrasında artan dijitalleşme adeta sessiz bir devrim etkisi oluşturdu. Yaşamın temeline oturan mobil cihazlar insan hayatını kolaylaştıran ve ihtiyaçlarını karşılayan uzuvlara dönüştü. Tabiri caizse onlarsız yapamaz olduk. Her anımızı kapsayan bu teknolojik aletler sosyal hayattan ekonomiye, gündelik yaşamdan bilgi transferine kadar birçok alana hızlıca yayıldı. Büyük küçük her ihtiyacımızı onu kullanarak giderir olduk. Sanal ortamda süren yaşam günbegün gerçek hayatı sarmaya ve onun önüne geçmeye başladı. İnternetin daha yaygın bir biçimde kullanılmaya başlandığı son on beş yıl bizleri adı konmamış bir çağa taşıyıverdi. Artık ne ararsak hemen bulabiliyor ne istiyorsak bir tuşla elde edebilir olduk. Sürati insanı korkutan bu gidişatı anlamak ve belirli öngörülerde bulunmak nerdeyse imkansız hale geldi. Özellikle ticari temelde bambaşka bir kulvara girmiş olduk. Perakende alışverişin gitgide sanal ortam üzerinden ilerlemeye başlaması işin küresel ticaret boyutuna dek uzandı. Artık insanlar en küçük ihtiyaçlarını bile kıtalar ötesinden temin edebilmekteler. Öyle ki belirli indirim günlerinde küresel oyuncuların on milyarlarca dolar satış yaptıkları platformlar dünya ticaretinin gittiği yönü bizlere net bir biçimde anlatıyor.

            Laleli gibi bölgesel ve küresel anlamda güçlü bir ticaret merkezi olarak bu durumu düşünmeli ve doğru analiz etmeliyiz. Acaba tek bir platformda dünyayı buluşturan bu karmaşık yapılar geleceğin İpek Yolu’na dönüşebilirler mi? Bölge firmalarımızın bu anlamda oldukça esnek ve de proaktif oldukları aşikar. Tüm teknolojik gelişmeler anında ve hızlı bir biçimde bölge firmalarımız tarafından içselleştiriliyor ve hayata geçiriliyor. Satış kanallarımız dijital altyapıyla yıllar öncesinden tanıştılar. Dünya’da artan ve kolaylaşan iletişim kanalları Laleli’de anbean uygulanıyor. Müşterilerimiz ülkemizin ekonomik vitrini Laleli’ye ve onun değerli firmalarına teknoloji sayesinde rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Görseller, ürünler, fiyatlar rahatlıkla sunulabiliyor. Ortada reel bir ziyaret yokken birçok firmamız teknolojik altyapıları ve gelişmiş komünikasyon kanalları yoluyla müşterileri ile ticaret yapabilmekteler. Bu kazanımları artarak sürdürmemiz Laleli gibi doğal süreçte oluşmuş, kıymetli ve de birçok belirgin özelliği olan ticaret merkezlerinin geleceği açısından önemli. Hedef pazarlarımızın yıllar yılı devam eden çeşitliliği ve istikrarı bizleri sanal anlamda zengin, fiziki açıdansa harikulade bir küresel marka haline getirdi. Bu değeri geliştirmek ve yeni boyutlar katmak ülkemize sunabileceğimiz hizmetlerin başında gelmektedir.

            Görünen o ki küresel ölçekte artan e-ticaret yöntemleri son tahlilde lojistik çözümsüzlüklerle baş edebilmek durumunda kalıyor. Bu noktada pozitif ayrışabilmek gelecek ekonomi dünyasında var olabilmenin en önemli anahtarı hükmünde. Global ticaretin en önemli sacayaklarından birisi de lojistik. Doğru, akılcı ve ekonomik yönetilen bir lojistik sistemi dezavantajlı ülkeleri bile ticari başarıyla buluşturabiliyor. Kaldı ki ülkemiz gibi dinamik ve bölgesinin ticari yıldızı denebilecek bir aktörün doğru lojistik yöntemlerle bölgenin liderliğine oynaması muhtemeldir. Bu açıdan TİM öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz “Mikro İhracat” projesi kanımca ülkemiz ve Laleli’miz adına devrim niteliğinde olan projelerdir. Ay içerisinde projelendirdiğimiz bilgilendirme toplantıları ve işleyen sürecin başarıyla sonuçlanması bizleri küresel bir lider pozisyonuna taşıyacak önemli adımlardı. Bölgemizin bu önemli projeyi desteklemesi ve benimsemesi Laleli adına tarihi bir başarı olarak düşünülebilir. Laleli’nin ve onun değerli firmalarının kendilerini daha iyi ifade edebilmesi, finansal kurumlar ve kamu nezdinde daha gerçekçi bir biçimde tasvir edilmesi adına bu projeyi bölge firmalarımızın takip etmesinde yarar görüyorum. Birlikte hareket etmek başlı başına bir başarıyken bunu sürdürmek geleceği bugünden yakalamaktır. Laleli ve onun kıymetli mensupları bunu gerçekleştirecek güce ve inanca sahiptir. Yeter ki inanalım.

            Sözlerimi sonlandırırken yılın bu son ayında başarılı bir sene geçirmiş olmanızı diliyor, 2020 yılının ülkemize ve dünyaya barış, huzur ve refah getirmesi temennisiyle saygılar sunuyorum.

            Gıyasettin Eyyüpkoca

Başkandan


Haberler

Duyurular

Tüm Duyurular

Etkinlikler

Tüm Etkinlikler

Etiketler