728 x 90

Değişimi Anlamak

Pandemi sürecinin başından beri yinelediğimiz bir gerçek var ki bu da küresel tedarik zincirinin yeniden şekillendiğidir. Bu kapsamda akış doğru yönetilirse ülkemiz salgın sonrası en kazançlı ülkelerin başında gelecektir.

An itibariyle uluslararası ticaret tarafında yaşanan tüm değişimler ülkemizin lehinedir. Yığın siparişlerden butik adetlere dönülmesi, ekonomik durağanlık, navlun maliyetlerinin artışı, işlenmiş maden ve hammadde fiyatlarındaki yükseliş, dijitalleşme gibi olgular doğru irdelendiğinde Türkiye’yi global anlamda öne çıkaran gelişmelerdir. Özellikle geçmişte Uzak Doğulu rakiplerine nazaran maliyet yönünden dezavantajlı durumda bulunan işletmelerimiz bu dönemde ihracatla büyümenin sınırlarını zorlamayı sürdürüyorlar. Ülkemiz ihracatında geçtiğimiz yıla nazaran görülen sıra dışı yükseliş bu gerçeği doğruluyor. Lojistik avantajını tasarım, teknik, teknoloji ve üretim faaliyetleriyle bütünleştiren girişimcilerimizi uluslararası arenada durdurmak kolay olmayacaktır. Özellikle üretim noktasında Anadolu’yu keşfeden yatırımcılarımız önümüzdeki on yıllara yayılan bir büyüme perspektifinin ilk adımlarını atmaktalar. Bu açıdan ekonomik yönden ülkemizin projeksiyonu her yıl daha iyiye gidecek denebilir. Yeter ki sabırlı olalım, çalışmaktan, üretmekten yılmayalım. Bilhassa pandemi sonrasında ortaya çıkması muhtemel talep patlamasına bölgemiz özelinde cevap verebilecek yegane ülke Türkiye’dir. Yaşamın normalleşmesiyle birlikte harcama yapmaya özlem duyan tüketiciler arz-talep dengesinde önemli bir kırılmanın başlangıcı olacaklar. Bu ani ihtiyaca cevap verebilecek ticari mekanizmanın küresel ticaret yeteneği olması gerektiği düşünüldüğünde burada öne çıkan en önemli bölgesel pazar şüphesiz Laleli olacaktır. On yıllardır gerek bölge ülkeleri gerekse de uzak coğrafyalarla ticaretini sürekli geliştiren, yeni teknolojik gelişmelere anında adapte olmayı bilen bir Laleli bu salgının akabinde de ticaretin yıldızı olmayı bilecektir. Öyle ki belki de Sovyetler Birliği’nin dağılma sürecinde yaşanan agresif ürün ihtiyacı bu defa küresel bazda karşımıza çıkabilecektir. Global açıdan alıcılar bildikleri, güvendikleri ve denedikleri mecralarla ticaret yapmaya meyillidirler. Laleli gibi küresel dış ticaret, lojistik, konaklama ve hizmet sektörlerinde deneyimi had safhada olan bir merkez bu safhanın sonrasında ülkemizin ekonomik açıdan yıldızı olmaya adaydır. Bu evreleri hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Ancak ve ancak oyunun içinde olanlar önlerine çıkan fırsatları değerlendirebilirler. İşletmelerimiz açısından önemli olan sahada kalmak ve mücadeleden vaz geçmemektir. Dünya ve insanlık topyekun bir zafiyet evresinin içinden geçerken bu zorluklardan sıfır hasar ve kayıpla çıkmak elbette ki imkansızdır. Lakin bu dönemi en az zararla atlatabilmek gelecek kazanımlarda hak iddia edebilmek adına elzemdir. Süreci başından sonuna doğru analiz etmek ve bir bütün olarak bakmanın gerekliliği asla unutulmamalıdır. Bizle hangi zorluklarla yüzleşiyor hangi çıkmazlarla baş etmeye çalışıyorsak rakiplerimiz de aynı sıkıntıların içerisinde boğuşuyorlar. Bizim önümüzdeki fırsatlar neyse onların önündeki fırsatlar da benzer. Ancak bizi bu ölçekte pozitif ayrıştıran öge eksiksiz dizilimiyle üstün tedarik zincirimiz ve onun kusursuz işleyişidir. Bu gücü iyi kullanırsak gerek Laleli gerekse de ülke olarak çok büyük başarılara imza atmamız mümkündür. Covid-19 sürecinde akıllara yer etmesi gereken en önemli unsur “adaptasyon” kelimesi olmalıdır. Çünkü yaşamın içinde güçlü olanlar değil değişime ayak uydurabilenler hayatta kalır.

Bu dilek ve temennilerle sizlere önce sağlık sonra başarı ve mutluluk diliyor, çok daha iyi günlerde buluşmak dileğiyle saygılar sunuyorum. 

Başkandan


Haberler

Duyurular

Tüm Duyurular

Etkinlikler

Tüm Etkinlikler

Etiketler