728 x 90

İhracata ve büyümeye dair şifreler

Küresel tedarik zinciri maden, hammadde, yarı mamul ve nihai ürün olmak üzere farklı segmentlerden oluşmaktadır. Bu zincirin halkalarında oluşacak beklenmedik bir kırılma bir anda bu ticari akışı alt-üst edebilir. Nitekim dünyanın yaşadığı durum tam olarak da budur. On yıllar boyunca Uzak Doğu özelinde Çin’e bel bağlayan ekonomilerin üretimi unutup hazır ve ucuz ürünleri tüketmeye yönelmesi pandemiyle birlikte bir anda bozuluverdi. Artan navlun fiyatları birçok ülkenin tedarik noktasında içe ya da daha yakın coğrafyalara yönelmesini sağladı. Ülkemizdeki yoğun ihracat artışının kaynağı da bundan ileri gelmektedir. Bulunduğu coğrafyanın hafif, orta ve kısmen ağır sanayi dallarında tartışmasız en üstün ülkesi olan Türkiye beklenmedik büyüklükte ve yoğun bir taleple karşılaştı. Üretim altyapısı ve hammadde akışını doğru yönetebilen ender ülkelerden olan ülkemiz bu süreçten çok büyük kazanımlarla çıkabilir. Çin’in DTÖ’ne katıldığı yıldan beri her geçen gün pazar kaybeden ülkemiz bu süreci akılcı bir biçimde sürdürebilirse kaybettiği müşteri ve pazarları rahatlıkla yeninden kazanabilir. Bu büyük ve önemli fırsatın mutlaka ki bazı kritik koşulları vardır. Bunlardan ilki hammadde tedarikidir ki bu konuda dünyanın hala yoğun bir biçimde Çin’e bağlı olduğu söylenebilir. Gelen bu önemli fırsatı doğru değerlendirmeli ve ithal ikamesi olabilecek hammadde üretimi yatırımlarını ciddi manada desteklemeliyiz. Aksi takdirde gelişen ve büyüyen ekonomimiz bir anda saman alevi gibi söner ve eski durağan yapısına dönebilir. Bu fırsatı kullanmalı ve ekonomimizi ayakları yere çok daha sağlam basacak bir evreye taşımamız şarttır. İkinci koşul ise kapasite artırımıdır. Bu önemli konu daima gündemimizde olmalıdır çünkü aniden ve yüksek miktarda oluşan talebi karşılayacak makine altyapımız olmadan bu değerli fırsatı kazanıma çevirmemiz imkansızdır. Bu anlamda ülkemizin üretim odaklı projeler geliştirmesi yadsınamaz bir gerçektir. Yine yeterli işgücünün sağlanması da asla unutulmamalıdır. Genç nüfusumuzun üretmeye yöneltilmesi ve üretimi sevmesi ivedilikle sağlanmalıdır. Öyle ki bu konuda özel programlar geliştirmeli, üniversitelerimiz başta olmak üzere tüm kurumlarımızın reformist aksiyonlar alması elzemdir. Üretmeyen bir gençlik, üretmenin ne demek olduğunu bilmeyen bir jenerasyon salt tüketime yönelecektir ki bu da önümüze çıkan bu gelişim olanağının kısa sürede yitirilmesi anlamına gelecektir. Bir başka konu ise yakın coğrafyamızın yanında uzak diyarlara dönük ihracatın arttırılmasına odaklanılması hususudur. Net bir biçimde belirtmek gerekirse bu alanda sıra dışı ve dönüşüm odaklı bir bakış açısı geliştirmemiz şarttır. Gündelik ve konjonktürel siyasi gelişmelerden etkilenmeyen, küresel anlamda ilişkilerimizin kolay kolay bozulmayacağı ülkelerle ticaretimizi arttırmaya odaklanmalıyız. Bu sayede stabil, kalıcı ve sürdürülebilir bir ihracat yapısı kurmamız mümkün olacak ve dönemsel gelgitlerden firmalarımızın minimum düzeyde etkilenmesi sağlanacaktır. Son olarak üretim tesislerimizi doğaya ve çevreye saygılı, minimum kaynak tüketen, geri dönüşüme ve küresel dengeye odaklanmış bir biçimde şekillendirmemizdir. Bu sayede özellikle AB ülkeleri başta olmak üzere ihracat pazarlarımızda doğabilecek sürpriz beklenti ve değişimler karşısında riski minimuma indirmiş olacağız. Farklı bahaneler öne sürerek bizleri ve ekonomimizi yıpratmak, hızımızı azaltıp yolumuza taş koymak isteyen siyasi güçlere karşı koz vermeden yolumuza devam edecek ve büyümemizi aralıksız sürdüreceğiz.

Ülkemiz çok ama çok büyük bir potansiyelle karşı karşıyadır. Bu süreci ya tarihi bir fırsata çevirecek ya da önümüze bir daha çıkması güç bir ıskalayışla sonlandıracağız. Bizler her platformda ve her alanda bunu anlatıyor, bu sürece sımsıkı ve ciddiyetle sarılmamız gerektiğini yineliyoruz. Ümit ediyorum ki güzel ülkemizin tüm paydaşları aynı eksende buluşur ve gelecek nesillerimize armağan edebileceğimiz bu ekonomik dönüşümü el birliğiyle başarırız. Bu vesileyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı gönülden kutluyor, ülkemize daha nice muzafferiyetler getirmesi temennisiyle saygılar sunuyorum.

Başkandan


Haberler

Duyurular

Tüm Duyurular

Etkinlikler

Tüm Etkinlikler

Etiketler