728 x 90

Laleli ve ülkemiz için başaracağız

Son ihracat verilerine baktığımızda ülkemiz dış ticaretinde Covid-19 sürecine rağmen belirli bir toparlanma olduğu görülüyor. Özellikle hazır giyim sektörü özelinde kısmen de olsa iyileşmeden söz edebiliriz. Sürecin başından beri uçuşa getirilen kısıtlamalar nedeniyle fiziki anlamda alıcı sayısı düşen bölgemiz ticari anlamda teknolojik imkanlar elverdiğince satışlarını ve üretimini devam ettirebildi. Sonrasında Rusya başta olmak üzere bölge ülkeleri ile ülkemiz arasında başlayan uçuşlar ticaretimize ve özellikle Laleli’nin turizmine belirli ölçüde katkı sunmuş oldu. Yeni normal denen bu evrede işletmelerimiz kendilerini bu yeni koşullara adapte etme yoluna gitti. Süreç içerisinde masrafların minimize edilmesi, personelin çapraz eğitimi, dönemsel planlamalar ve ölçümler, iç mali sistemin yenilenmesi gibi birçok aksiyon firmalarımız tarafından denendi ve şirketlerin daha verimli bir yapıya bürünmesi adına uygulandı. Bu yoğun ve gayretli çalışma dönemi sayesinde Laleli’nin en önemli değerleri olan firmalarımız bir şekilde kendilerini bugünlere taşımayı başardılar. Bundan sonrası umuyorum ki hepimiz için daha sürdürülebilir ve aşılabilir olacaktır. Özellikle küresel ekonomik sistem ve insanlık bu virüsün aşısı bulununcaya kadar onunla yaşamayı öğrendi, öğreniyor. Önümüzdeki yıllarda hayatın daha dijital ve daha teknoloji odaklı yaşanacağını öngörmek çok da zor değil. Firmalarımızın özellikle teknik ve dijital altyapılarına yatırım yapmaları oldukça önemli. Eskinin önemli kavramı olan “günü doğru okumak” artık geçersiz bir söylemden ibaret diyebiliriz. Zaman günü değil geleceği doğru okuma zamanı. Öyle bir dönemdeyiz ki, günü doğru yaşayan firmalar maalesef yarın hayatta olmayacaklar. Geleceği bugünden kurgulayan şirketler ise geleceğin başarılı firmaları olacaklar. Bu yüzden yarışın içerisinde kalmak için sürekli kendimizi yenilemeli ve geliştirmeliyiz. Dünyadaki yoğun rekabet ortamı artık ceplerimizde taşıdığımız o küçük ekranların içinde adeta bir savaş ortamına dönüştü. Şirketlerin büyüklüğü bu ekranlarda kendilerini anlatabildikleri nispette anlaşılıyor. Ne kadar güçlü olursanız olun ancak ulaşabildiğiniz alıcılar nezdinde kuvvetli, modern ve bilinirsiniz. Artık dokunamadığınız ve ulaşamadığınız kim varsa orada yoksunuz demektir. Kendinizi sadece işinize adamanız yetmiyor. Yanında muazzam bir dijital altyapı kurmanız ve bunu akılcı bir biçimde yönetmeniz olmazsa olmaz. Bu zorluğu başarmak için çok güçlü bir insan kaynağına da ihtiyacınız var. Doğru ürünü doğru fiyata üretmek ticaretin devamlılığı açısından önemli ama tek başına yeterli değil. Bir şekilde kendinizi küresel platformlara entegre etmeniz şart. Dünya anbean ve hızla sanal ortama doğru kayıyor. Markanız ve ürünleriniz ancak bu mecralarda vizyonunuza hizmet ediyor. Ekonomiye bütüncül bir bakış açısıyla bakmazsanız yeninizde saymak bir yana dursun sürekli geriye gitmeniz olasıdır. Yeni normalin işletmelere getirdiği en önemli gereksinimlerden birisi bu. İşletmelerin zorluklar içerisinde elde ettikleri değerleri bu görünmeyen ama efektif alanlara yatırmaları onların gelecekleri açısından hayati derecede önemli. Fiziki tanıtım ve faaliyetler artık elle tutulamayan, görülemeyen, herhangi bir cismi olmayan bu alanlara yöneldi. Pazarlama, satış, tanıtım ve tutundurma aktivitelerinin azımsanamayacak bir oranı dijital alanlarda artık. Özellikle salgın sürecinin en başarılı firmaları bu altyapıyı kuran ve işletebilen şirketlerden oluşuyor. Bizlerde hem çağın gerisinde kalmamak hem de ülkemize yıllar yılı sunduğumuz ekonomik katkıları arttırarak geliştirmek adına bu süreçlere dahil olmalıyız. Laleli’nin dinamizmi, değişen koşul ve şartlara adaptasyon yeteneği ve gelecek vizyonu bunu başarabileceğimizin en büyük göstergesidir. Geçmişten bugüne yaşadığımız zorluklar, kriz ve sıkıntılar bizleri bu anlamda fazlasıyla geliştirdi. Bunu da başaracak güce ve inanca sahibiz ve de başaracağız. Hep birlikte, Laleli ve ülkemiz için.

Ülkemizin Karadeniz’de keşfettiği 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi Türkiye’nin geleceğine bambaşka bir vizyon katıverdi. Artık ürün ve hizmet üreten ülke olmanın yanı sıra kendi kaynaklarıyla enerji arayabilen ve bunu keşfedip üretebilen bir ülke sınıfına ulaştık. Bu büyük değişim ve dönüşüm inanıyorum ki ülkemizi bambaşka bir vizyona taşıyacaktır. Bu umut gerek Karadeniz gerekse de Doğu Akdeniz’de bambaşka keşiflerin yolunu açacak, motivasyonumuzu ve gücümüzü en üst seviyeye taşıyacaktır. Projenin başından beri emeği geçen herkesi ülkemize sunmuş oldukları katkı, cesaret ve inançtan ötürü tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum. 

Saygılarımla,

Giyasettin Eyyüpkoca

Başkandan


Haberler

Duyurular

Tüm Duyurular

Etkinlikler

Tüm Etkinlikler

Etiketler