728 x 90

Savaştan Barışa Giden Yol

Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda son on yılda ne riskler ve ne tür badireler atlattığımızı daha iyi görüyoruz. Hele ki içinde bulunduğumuz durumu doğru bir biçimde idrak edersek, halimize sonsuz kez şükretmemiz gerektiğini tekrardan anlıyoruz. Savunmadan ekonomiye, turizmden ihracata her anlamda müreffeh bir ülke inşa etmenin ne kadar çetin bir iş olduğunu daha iyi seziyoruz. Doğu, güney ve kuzey sınırlarında daha son birkaç yıl içerisinde, hatta halihazırda dahi kanlı savaşlar yaşanan bir ülkenin istikrarını sürdürmesi hiç ama hiç kolay değildir. Üstelik 2016 yılında hain darbe girişimine maruz kalmış ve kendisini toparlamaya çalışırken bu defa da küresel pandemiyle yüzleşmek durumunda kalan bir ülke için bu durum diğerlerine göre daha da zordur. Ülkemizin tüm bu zorluklara karşın yükselişini, büyümesini ve birçok alandaki atılımını stabil bir biçimde sürdürebilmesi özünde topyekun bir gayrete matuftur denilebilir. Doğaldır ki girdiğiniz devasa kavga ve mücadelelerden mutlaka belirli yaralarla ve can acıtan sancılarla çıkarsınız. Türkiye geçirdiği ağır sınamalardan iradesinin gücü, birliği ve sağlam duruşuyla her daim anlının akıyla çıkabilmiş ender ülkelerdendir. Son 10-15 yılda bizim yaşadığımız şu meşakkatleri Avrupa’nın herhangi bir ülkesi yaşasaydı kim bilir belki de o ülke şu anda dünya haritasında yer almayabilirdi. Ülkemiz, kadim geçmişi, güçlü medeniyeti ve milletinin eşsiz birlik ve beraberliği sayesinde her türlü zorluğa göğüs gerebilmiş ve mücadelelerden başarıyla çıkabilmiştir.

2023 yılı küresel birçok gelişmeyi de beraberinde getirdi. Rusya-Ukrayna Savaşı’nın olumsuz etkileri sürerken resesyon söylemleriyle azalan talep ve ılıman süren iklim nedeniyle düşen enerji fiyatları bambaşka bir ekonomik yapı ortaya çıkarıverdi. Gelişmekte olan petrol ve doğalgaz zengini ülkelerin gelirleri azalırken AB’nin enerji hususunda Rusya’dan bağımsız hareket edebilme isteği neticesinde küresel ekonomilerde önemli stratejik değişkenlikler baş gösterdi. Çin-Tayvan gerilimi ve Japonya’nın silahlanmaya yatırım yapacağını açıklaması 2023 yılının önemli belirleyicilerinden olacak ancak temel konu şüphesiz Rusya-Ukrayna Savaşı’nın seyri ve ne kadar süreceği ile ilgili olacaktır. Gelinen noktada her iki tarafın masaya koyduğu talepler uzlaşmanın imkansız olduğunu gösteriyor ancak bu gidişatın ne kadar süreceğini zaman içerisinde göreceğiz. İki komşu ülke arasında yaşanan bu kanlı savaşın artık salt Rus ve Ukrayna halkları arasında yaşanmasından ziyade Batı ve Doğu bloğunda yer alan ülkelerin silah ve güç gösterisine dönüştüğünü söylemek yanlış olmaz. Savaşan taraflara hem coğrafi hem de insani bakımdan en yakın ülke olan Türkiye bu durumdan ister istemez etkilenmektedir. Özellikle Sovyetler Birliği döneminde dahi bu ülkelerle ticaret geliştiren Laleli bu amansız kavgadan nasibini almaktadır. Bizler ta ilk günden beri konuya hep beşeri açıdan yaklaşmaya gayret ettik. Ne kadar uzun sürerse sürsün bu savaşın bir kazananı olmayacağını, kaybedenin yalnızca insanlık ve medeniyetler olacağını belirttik. Romalı düşünür Cicero’nun dediği gibi “en kötü barış en haklı savaştan iyidir”. Tüm güçleriyle yaka paça birbirine girmiş bu halkların hala bir masa etrafında buluşup ortak akılla hareket ederek uzlaşma şansları var. Yeter ki istesinler. Bizler gerek inancımız gerekse de vicdanımız gereği hangi milletten olursa olsun kimsenin acı çekmesine, kimsenin canının yanmasına razı gelemez, sevinemeyiz. Bu kanayan yaranın acilen son bulmasını dilerken ülkemizin bu konudaki hassasiyet ve gayretleri asla yadsınamaz. Küresel güçler savaşı körüklerken ülkemiz tarafları bir araya getirebilme hususunda ilk günden beri azami çabayı göstermektedir. Umuyorum ki bu içten gayretlerimiz bir sonuca ulaşır ve bölgemiz huzur ve barış iklimine kavuşur. Bu dilek ve temennilerle sizleri selamlıyor, saygılar sunuyorum.

Giyasettin Eyyüpkoca

Başkandan


Haberler

Duyurular

Tüm Duyurular

Etkinlikler

Tüm Etkinlikler

Etiketler