728 x 90

Yeni dünya düzenini anlamak...

Bazen sıçramak için birkaç adım geri gitmek gerek. Buradaki geri gidiş bir çekilme ya da yenilgiyi kabulleniş değildir. Bu sadece bir şahlanışın hazırlık aşaması, bir kutlu serüvenin ilk adımlarıdır. Hedef aynıdır, menzil birdir, yapılan sadece oraya uzanmak için gerekli olan bir tertiptir. Hele niyet kader çizgisiyle sabitse o zaman bu ok gibi fırlayışı kimse ne engelleyebilir ne de durdurabilir. Zamanın akışı içerisinde er ya da geç istikamete varılır. Araya giren yol kazaları, hain omuz vuruşları, çelmeler, hançerlenmeler bu gidişatı kısmen geciktirse de nihayetine müdahil olamaz.

Ülkemizin küresel yolculuğu da tıpkı bu cinstendir. Çıktığı yolda attığı her adım boyunca önüne engeller konulan, çelikten setler çekilen, düzmece karalamalarla alıkonulmaya çalışılan Türkiye mutlaka aradığı hedefe varacaktır. Gelinen süreçte uzak yakın fark etmez tüm kardeş halklarımızla kucaklaştığımızı görüyoruz. Dini, dili, ırkı, kültürü ne olursa olsun, kendini neye ait hissederse hissetsin bu emperyalist oyunun mağduru olan milletler omuz omuza vermekteler. Ortaya konulan mücadele iyi ile kötünün, hak ile batılın, zalim ile mazlumun kavgasıdır ve ülkemiz, milletimiz bu ruhun ta kendisini temsil etmektedir. Yüz yılı aşkın bir süredir haksız yere ezilen, kaynakları sömürülen, zenginlik üzerinde yaşayıp açlık çeken, sahte oyun ve kukla liderlerle birbirine kırdırılan toplumlar Türkiye’nin sesini daha gür ve güçlü duydukça doğrulmakta, ayağa kalkmaktalar. Özellikle son yıllarda ülkemize karşı gerçekleştirilen bu açık ve arsız saldırının kaynağı tam da budur. Başkalarının sırtından geçinmeye alışmış, Avrupa’daki naylondan müteşekkil uygarlar sınıfı asırlardır tükettikleri kaynakları yitirme korkusuyla saldırganlıklarını arttırmaktalar. Burada gördükleri en büyük hedefse şüphesiz ülkemizdir. Bazen kendilerini ön plana atarak bazense sahte kahramanlığa yeltenen piyonlarıyla önümüze yığmaya çalıştıkları duvarlar bizler için ancak ve ancak çakıl taşlarından ibarettir. Hep dediğimiz gibi artık ok yaydan çıkmıştır ve er ya da geç hedefine varacaktır. Bu apansız gidişata gerek Kafkasya’da gerek çevre coğrafyamızda bizzat şahit olmaktayız. Aklı selim her zaman dayanışmayı, anlayışı, barışı ve paylaşımı gerektirir. Türkiye de bu anlamda masaya oturmayı, konuşmayı ve istişare etmeyi her daim dile getirmektedir. Kural tanımayan acizler gün gelip yanlışlarını anlayacaklardır ama o gün onlar için çok geç olabilir. Uzun zamandır küresel güç dengelerinin değişmekte olduğunu, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyleyip duruyoruz. Strateji uzmanlarının adeta haykırırcasına belirttiği bu değişim belki üç-beş yıl içinde gerçekleşecektir. Ortak akıl ve kazan-kazan mantığında hareket etmesi gerekenler hala şımarık eylemlerini sürdürürken görünen o ki kaybeden yine onlar olacaklardır. Dünya tıpkı bir terazi gibi gerek ekonomik ve siyasi gerekse de askeri anlamda güçlerin doğuya doğru kaydığı bir süreci yaşıyor. Küresel siyasette söz sahibi olması muhtemel yeni ülkeler Türkiye’nin gücünün, etkisinin ve potansiyelinin farkındalar. Ancak kendilerini medeniyetin beşiği varsayarken geride kalan herkesi dışlayan gafiller bu değişimi ne yazık ki idrak edememekteler. Belki de farkındalar ve durdurmak niyetindeler ancak çabaları beyhude, gayretleri yersiz. Değişim tıpkı bendini aşmaya meyilli bir su deryası gibidir. Bu çağlayanı durdurmak, yoluna taş koymak ya da önüne set çekmekle olmaz. Aksine yolunu kestikçe daha yıkıcı daha çökertici bir hal alır. Türkiye’nin önüne konulmaya uğraşılan camdan duvarların hepsi kırılmaya mahkumdur. Bizler bu gelişimin ekonomi tarafında yer alanlar olarak parlak günlerin yakın olduğuna inanıyoruz. Şundan eminiz; dünyayı sarsan Pandemi sürecinden ülkemiz daha da güçlenerek çıkacaktır. Bu defa yeni dengede oyunculardan birisi değil belki de oyunun kurucusu olarak yolumuza devam edeceğiz. Dünyayı çepeçevre saracak bu kardeşlik öyküsünün şahitleri olmamız dileğiyle sizlere sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl diliyorum.

Başkandan


Haberler

Duyurular

Tüm Duyurular

Etkinlikler

Tüm Etkinlikler

Etiketler