728 x 90

Yolumuz uzun, yılmak yok

“Umutsuzluk yok. Zor zamanlar güzel kapılar açacaktır.” der Hz.Mevlana. Ülkemiz ve dünyada yaşanan salgın nedeniyle insanlık adeta derin bir karanlığın içine gömüldü. İnsanlar anne-babasından, ebeveynler evlatlarından, dostlar yakınlarından uzak durmak zorunda. Geçilen süreç sosyolojik anlamda tüm kültürel dengeleri alt-üst ediverdi. Bu zaruret içerisinde yaşamaya çalışırken herkes kendisinin ve sevdiklerinin geleceğinden kaygılı. Salgının yayılma hızı kış mevsimiyle birlikte gitgide artarken vaka ve ölüm sedaları artık yakınlarımızda duyulmaya başlandı. Birçok insan en yakınlarını, sevdiklerini ve dostlarını hiçbir şey anlamadan birkaç gün içerisinde kaybetti. Bu yürek yakan durumla tüm insanlık baş etmeye çalışıyor. Hiç kolay olmasa da bizler daima dirayetimizi korumalıyız. Birey ve toplum olarak alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara katiyetle riayet etmeliyiz. Bir can yitirmenin acısını ancak yaşayanlar bilir. Hep söylendiği gibi salgınla baş etmek elimizde. Millet olarak duyarlılığımızı korur ve önlemlere harfiyen uyarsak inanıyorum ki bu virüs musibetini ülke olarak en azından minimum seviyelere indirebilmemiz mümkündür.

Özellikle salgının sosyoekonomik boyutları ele alındığında önlem almamanın getirdiği türlü sorunlarla da baş etmek durumunda kalacağımızı bilmemiz gerekir. Yoğunlaşan salgın maalesef ülkemize çalışanlar yönünden iş, tüccarlar açısından ticaret, sanayiciler açısından üretim ve ihracatçılar açısından dış ticaret kaybı olarak yansımaktadır. Önemsemediğimiz bireysel önlemlerin son raddede faturası ülkemize çıkmaktadır. En üst düzeyde hassasiyet göstermemiz gereken böylesi zorlu bir durumda rehavete asla kapılmamamız gerektiğini bilmemiz gerek. Dünya bu virüsle baş etmeye çabalarken ülke ekonomilerinin belki yıllar, belki de on yıllar boyunca tamir etmekte zorlanacağı bir hasarı da gerisinde bırakacağını bilmemiz gerekir. Bu hengameden en az zararla çıkabilmek yine bizlerin elindedir. Kamusal anlamda sunulan destekler ne denli güçlü olursa olsun alınan önlemlere riayet edilmediği takdirde hiçbir ülke ekonomisinin bu amansız süreçle baş edebilmesi mümkün değildir. Gelirlerin azaldığı, küresel ticaretin durma noktasına geldiği böylesi bir dönemde ülke olarak adeta milli seferberlik halinde olmamız gerektiğini unutmayalım. Neticede hiçbir maddi değer bir candan daha değerli değildir. Yakınlarımızı gerçekten seviyorsak önlemler konusunda azami gayret göstermemiz gerektiğini bilmeliyiz. Görünen o ki salgının sonuçlarını en iyi ihtimalle bir yıl daha yaşamamız olasıdır. Bu açıdan dikkati ve önlemi asla elde bırakmayalım. Ülkemizin uzun yıllardır mücadele etmekte olduğu muhasır medeniyetler seviyesine çıkma idealinde, bu süreci doğru yönetebilirsek inanıyorum ki çok büyük mesafe kat etmiş olacağız. Dünyanın “gelişmiş” addedilen ülkeleri tel tel dökülürken ülkemizin güçlü sağlık altyapısı bizleri bugünlere katar taşımayı başardı. Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere verilen emeklere ve gayrete millet olarak saygı ve şükran borçluyuz. Ancak unutmayalım ki hiçbir güç sınırsız, hiçbir altyapı nihayetsiz değildir. Eğer toplum olarak üzerimize düşen duyarlılıktan uzak bir modelde yaşamayı sürdürürsek Avrupa’da gördüğümüz acınası manzaralarla karşılaşma ihtimalimiz elbette ki vardır. Bu konuda devletimizin aldığı önlemlere ve ortaya koyduğu üstün performansa millet olarak bizler de omuz vermeli, destek olmalıyız. Sanayimizin çarklarının dönmesi, turizm potansiyelimizin gerçekleşmesi, dış ticaretimizin ve ülke ekonomimizin hak ettiği seviyeye ulaşması için toplum olarak bu çabayı göstermeye mecburuz. Ülkemizin dünyada yaşanan bu krizden önemli kazanımlarla çıkması milletimizin bu hayati dayanışması ve güç birliği ile mümkün olacaktır. Hem sevdiklerimiz hem de güzel ülkemiz için gayret edelim. Yılmadan, yorulmadan. Biliyoruz ki, Korona virüsü alacağımız önlemlerden güçlü değildir.

Saygılarımla,

Giyasettin Eyyüpkoca

Başkandan


Haberler

Duyurular

Tüm Duyurular

Etkinlikler

Tüm Etkinlikler

Etiketler