İşbirliğinde Laleli ve Oryantasyonlar

2013 yılının bölgemiz, ülkemiz ve tüm dünyaya iyilik ve güzellikler getirmesini dileyerek sözlerime başlamak istiyorum.

Bildiğiniz gibi 21. Yüzyılın küreselleşen dünyasında artık ülkeler bireysel davranıp kendilerini enternasyonal yapıdan soyutlamak yerine işbirliği içerisinde hareket etmeyi yeğlemektedirler. Bu durum aslında tercihten öte adeta bir zorunluluk olarak görülmektedir. Ülkeler birlikte hareket etmenin ve karşılıklı çıkarlarının örtüştüğü alanlarda kazan-kazan mantığıyla yol almanın her anlamda pozitif sonuçlar verdiğini görmekte ve kararlarını bu yönde almaktalar. Bu anlamda Türkiye ve Rusya arasında devam eden stratejik işbirliğinin ülkelerin karşılıklı ticaretlerinde süregelen artışa etkisi, çevre ülkeler adına önemli bir örnek olarak görülebilir. Bizler temelde Laleli olarak bu gidişatın olumlu etkisini her anlamda hissediyor, yaşıyoruz.

Makro anlamda ülkeler arasında sürüp giden bu işbirlikleri ve karşılıklı dayanışmalar elbette ki mikro anlamda değerlendirildiğinde firmalar, dernek ve çeşitli STK’lar bazında da düşünülebilir. Bu noktada ay içerisinde organize edilen Dosso Dossi Fashion Show önemli bir örnek olarak karşımıza çıkmakta. LASİAD olarak bizzat iştirak ettiğimiz, Laleli’yi ve düzenleyeceğimiz festivalimizi tanıttığımız bu organizasyon, özgünlüğü, ilkeselliği ve başarılı sonuçları ile bizlerin bir kez daha gurur kaynağı olmuştur. Buradan bu güzel ve ülkemize her anlamda katkı sağlayan organizasyonu gerçekleştirenlere özellikle bizlere gösterdikleri yakın ilgiden ötürü şükranlarımı sunuyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Bu tip orijinalitesi yüksek fikirlerin icra edilmesi ve çoğalması bizlerin her zaman en büyük dileği olmuştur. Dünyanın diğer global pazarlarına karşı rekabet anlamında avantaj sağlamak istiyorsak, dış ticaretimize büyük katkılar sağlayan bu tarz organizasyonları desteklemeli, omuz vermeli ve böyle önemli fikir ve girişimlerin gelişimine ön ayak olmalıyız. Bu süreçte farklı ve sıra dışı projelerin oluşumu ve kendisine uygulama sahası bulabilmesi yönünden Laleli’nin önemini bir kez daha görüyor, bu alanda büyük özveri ve gayret göstermemiz gerektiğinin bilincine tekrardan varıyoruz.

Bu vesileyle Türkiye’de arzu ettiğimiz Üniversite-Sanayi işbirliğinin artması da üzerinde durduğumuz bir diğer hayati meseledir. Ülkemizdeki büyümenin devamlılığı yönünden değerlendirildiğinde, bilimin ışığında yükselecek bir sanayi ile ürün, pazar ve teknolojide farklılaştırma tekniklerinin derinlemesine kullanılması büyük önem arz etmektedir. Sanayinin ve bilimin kol kola vermesi, bizim gibi gelişmekte olan ülkeler açısından değerlendirildiğinde vazgeçilmez bir unsur olarak görülmelidir. Elbette ki sahip olduğumuz sanayinin yerleşikliği ve çeşitliliği ile ülkemiz üniversitelerinde üretilen bilimin yapısı sorgulanmalıdır ancak unutulmamalıdır ki her iki alanda da yaşanan sıkıntı ve sancıların sebeplerinden birisi de bu iki yapının gerçek manada bir araya gelememesidir. Realiteden uzak bir bilim ile bilimsellikten uzak bir sanayi her anlamda geçerliliğini yitirecek, ürettikleri ne olursa olsun güncelliğini koruyamayacaktır. Bu konu üzerinde tarafların gerçekçi ve çözüm odaklı hareket etmesi, inanıyorum ki ülkemizin 2023 vizyonunda ortaya koyduğu 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmamızda önemli bir mihenk taşı olacaktır.

Bizler LASİAD olarak, ülkemize hizmet etme şiarıyla korumaya özen gösterdiğimiz amatör ruhumuz ve yıllara dayanan tecrübemizin getirdiği profesyonelliği dengede tutmaya her anlamda gayret ediyoruz. Heyecan dolu, verimli ve ses getiren projeleri gerçekleştirirken duyduğumuz hazzın temelinde yatan gerçek ve Laleli sevdalılarının yüreğinde var olan tılsımın özü sanırım bu olsa gerek. Bize göre başarının sırrı bu kavramlarda gizli: samimiyet, akılcı düşünce ve gayret.

Sözlerimi sonlandırmadan evvel yeni sezonun bereketli ve bol kazançlar getirmesini diliyor, saygılar sunuyorum.

Giyasettin Eyyüpkoca

Lasiad

Duyurular
06/03/2023
21/02/2023
12/02/2023
30/09/2022
06/08/2022
06/08/2022
02/08/2022
29/06/2022
29/06/2022
20/06/2022
20/06/2022
08/06/2022