İSO Covid-19 Mücadele Standardı Tekstil Ürünleri ve Giyim Eşyaları Sanayii Web Eğitimi Hakkında

EĞİTİM DUYURUSU

“İSO Covid-19 Mücadele Standardı Tekstil Ürünleri ve Giyim Eşyaları Sanayii Web Eğitimi”

10 Temmuz Cuma, Saat 15:00-17:00

Sayın Üyemiz,

Covid-19 ile mücadelede işyerlerinde sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulmasına yönelik sistem ve standart gereksiniminden yola çıkarak, İstanbul Sanayi Odası tarafından “İSO Covid-19 Özelinde Salgın Hastalıklarla Mücadele Standardı” çalışması gerçekleştirilmiştir.

Çalışmanın en kritik aşaması olan işyerlerinin alması gereken önlemler çok kapsamlı şekilde “İSO Covid-19 Standardı El Kitabı” adıyla hazırlanarak İstanbul Sanayi Odası’nın web sayfasında (www.iso.org.tr/covid-19-standardi) siz firmaların istifadesine sunulmuştur.

Çalışma kapsamında bir çalışanın evinden işyerine ulaşması, işyerinde geçirdiği süre ve işyerinden tekrar evine ulaşımına dair her aşamada gerek işyeri gerekse çalışanlar tarafından yapılması gerekenler çok detaylı bir şekilde ve bilimsel veriler ışığında ortaya konmaktadır.

Covid-19 ve diğer salgın hastalıklar açısından işyerlerinin üretime devam etmelerini sağlayacak önlemlerin ele alınacağı ve el kitabında yer alan önlem ve uygulamaların bir üretim tesisinde nasıl hayata geçirilebileceğinin anlatılacağı bir eğitim gerçekleştirilecektir.

Covid-19 ile mücadele toplu davranış değişikliği gerektirdiğinden, söz konusu eğitime firmadan en yüksek katılım eğitimin verimini artıracak, Covid-19 ile mücadelede başarı sağlanmasına katkı sağlayacaktır.

Tekstil ve Giyim Eşyaları Sanayiindeki firmalarımıza özel olarak 10 Temmuz Cuma günü saat 15:00’de “İSO Covid-19 Mücadele Standardı Tekstil Ürünleri ve Giyim Eşyaları Sanayii Web Eğitimi”ne katılım için aşağıda yer alan seminer sisteminden kayıt olmanız akabinde; zoom linki tarafınıza iletilecektir.

Eğitim Seminer Kaydıhttps://eoda.iso.org.tr/Seminer/SeminerListesi?Kodu=CVEN0920

İlginize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla

İletişim

İstanbul Sanayi Odası: 0212 252 29 00 / 151 – 152

Lasiad

Duyurular
06/03/2023
21/02/2023
12/02/2023
30/09/2022
06/08/2022
06/08/2022
02/08/2022
29/06/2022
29/06/2022
20/06/2022
20/06/2022
08/06/2022