728 x 90''

Derneğimiz tüzüğüne göre;

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelik Formu İçin Tıklayın

BAŞVURU FORMU
ÜYE GİRİŞ BEYANNAMESİ
Fotoğraf
Kişisel Bilgiler
Adı Soyadı İşyeri Adresi
Şirket Adı
Marka Adı İşyeri Telefon No
Baba Adı Faks No
Anne Adı E-mail adresi
Uyruğu GSM No
D. Yeri ve Tarihi Eğitim Durumu
Ticaret Sicil No Vergi Dairesi ve No
Referanslar
Adı Soyadı Firma Adı Telefon Numarası
Nüfus Hüviyet Kaydı
T.C. Kimlik No:
İl İlçe Mahalle Köy Cilt No Aile Sıra No Sıra No Medeni Hali
Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği’nin tüzüğünü okudum ve kabul ediyorum. Bu hükümlere saygı göstereceğimi ve üyelik aidatını ödeyeceğimi taahhüt eder, Derneğe üyelik kaydımın yapılmasını arz ederim.