Maske İhracatına Yeniden Başlıyoruz!

Maske üretiminde artan üretim gücümüzü ihracat noktasında da perçinlemeye başlıyoruz. Maske ihracatında taleplerimiz Ticaret Bakanlığımız tarafından karşılık bularak hayata geçmiş, bez maske ihracatı konusunda kısıtlama kalkmıştır.

Sayın Üyelerimiz, 

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda; İhracat 2020/4 sayılı Tebliğ çerçevesinde Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine istinaden piyasaya arz edilen ‘tıbbi ve cerrahi maske’ ile Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamındaki koruyucu maske (gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler) ihracatı için, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan (TİTCK) ön izin alınması gerekmekte olup, bez (dokuma/örme kumaştan mamul) maskelerin ihracatında ise söz konusu iznin aranmamasına yönelik Bakanlığımıza başvurular intikal etmektedir.

Konuya ilişkin olarak yapılan değerlendirme neticesinde, TİTCK’nın talebi üzerine 4 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe konan mezkûr Tebliğ ile getirilen ön izin uygulamasının, yalnızca anılan Yönetmelikler kapsamındaki tıbbi/cerrahi ve koruyucu maskeleri içerdiği; bu çerçevede, bez (dokuma/örme kumaştan mamul) maskelerin, İhracat 2020/4 sayılı Tebliğ ile düzenlenen alanın dışında kalan bir giyim eşyası mahiyetinde olduğu; bu nedenle ihracatı için TİTCK’nın ön izninin aranmasına gerek olmadığı anlaşılmaktadır. Nitekim TİTCK’nın 04.05.2020 tarihinde internet sitesinde yayınladığı duyuruda da, “…Ancak imalatçısı tarafından özellikle tıbbi bir ortamda olup olmadığına bakılmaksızın onu kullanan kişiyi korumayı amaçlanarak imal edilen ürünler ile genel kullanım amaçlı üretilen mefruşatlar hastane koşullarında kullanılacak olsalar dahi Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında değerlendirilmemektedir.” ifadesine yer verilmektedir.

Bu itibarla, COVID-19 pandemisi süresince halk sağlığının korunması amacıyla yurt içi tıbbi ekipman ihtiyacının öncelikli olarak karşılanması gerektiğinden tıbbi/cerrahi ve koruyucu maskelerin ihracatında alınan tedbirlere devam edilmekle birlikte, yurt dışı talep potansiyelinin değerlendirilebilmesini teminen bez (dokuma/örme kumaştan mamul) maske ihracatında TİTCK’nın ön izni aranmaksızın gümrük işlemlerinin tekemmül ettirilmesi hususunda Bakanlığımız (Gümrükler Genel Müdürlüğü) tarafından 12/05/2020 tarihi itibarıyla tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerimiz talimatlandırılmıştır.

Lasiad

Duyurular
06/03/2023
21/02/2023
12/02/2023
30/09/2022
06/08/2022
06/08/2022
02/08/2022
29/06/2022
29/06/2022
20/06/2022
20/06/2022
08/06/2022