Süreç Yönetimini Doğru Kurgulamak

İnsan hayatı zor ya da kolay birçok farklı evreden geçer. Çocukluk, gençlik ve yaşlılık gibi dönemler vardır. İnsan küçük toy bir gençken büyür, gelişir, sonra yaşlanıverir. Bir de mevsimler vardır, bahar, yaz ve kış. İş yaşamı da bunlar gibi gerçek hayattan farksızdır. Bazen bereket dolu bir yaz gibi yaşarsın, bazen de günlerin soğuk, ıssız, titreten bir kışa döner. Esas olan her mevsimin güzelliğini ve gerekliliğini bilmek, anlamak ve ona göre yaşamaktır. Nihayetinde yaz olmadan kışın, kış olmadan da yazın kıymeti bilinmez, bilinemez. Her mevsim, her gün hatta her an kendi içinde farklı bir öz farklı bir güzellik barındırır. Yeter ki bunu idrak edip anlayalım.

Gerek hazır giyim sektörümüz gerekse de yurtdışına ürün satan bizim gibi bölgeler umulmadık bir dönemden geçmekte. Bunun içsel ve dışsal birçok farklı nedeni olmakla beraber bizim odaklanmamız gereken asıl kısmın süreç yönetimini doğru kurgulamak olduğu kanaatindeyim. Dünyada negatif faizlerin konuşulduğu, küresel büyümenin yavaşladığı, politik krizlerin ekonomik savaşlarla perçinlendiği ve ülkelerin siyasal yönlerinin net bir biçimde şekillendiği günümüz dünyasında krizden kaçınmak yerine krizle yaşamayı bilmenin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ticaret ve turizm noktasında eşsiz bir bölge olan Laleli’yi etkileyen birçok koşul ne yazık ki bizim müdahalemizden çok küresel aktörlerin elinde resmedilmekte. Etkilendiğimiz tüm faktörler bizim inisiyatifimiz dışında gelişen ve müdahil olamadığımız unsurlardan kaynaklanmakta. Laleli ve LASİAD olarak üzerimize düşen yegane görev mevcut koşullar altında etkili ve verimli bir çalışma periyodu oluşturmak ve bu zorlu süreci başarıyla atlatmak olmalıdır. Yaşanan küresel kriz içerisinde pazar çeşitliliğimizi sağlamak ve işletme maliyetlerimizi yeni konjonktürel denge içerisinde revize etmek bölge firmalarımız adına oldukça önemlidir. Dünya kendi sinerjisini ülkeler ve küresel güçlerin menfaatleri doğrultusunda harcarken bu kısır döngü içinde boğulup geçmişe takılmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Her kriz kendi içerisinde fırsatlar barındırır. Özellikle Laleli gibi bir bölgenin krize rağmen kendi ekseninde işleyen çarklarını yenilemek ve güçlendirmek bu süreçteki en önemli misyonumuz olmalıdır. Kuşkusuz zaman hızla akıp gidecek ve bugün çıkarlarımızın çatıştığı ülkelerle yeniden masaya oturup asgari müşterekte buluşacağız. O gün ayaklarımızın yere daha sağlam basması ve elimizin güçlü olabilmesi ancak ve ancak bu süreçteki faaliyetlerimizin etkinliği ve etkililiği ile mümkün olacaktır.

Yaşanan zorlu süreçler her anlamda bizleri güçlendiren ve geleceğe taşıyan önemli mihenk taşları olarak görülmelidir. Tıpkı mevsimler gibi yaşadığımız kış koşulları bizleri bahara, sonra da yaza ulaştıracaktır. Bölge firmaları olarak işletmelerimizi bu dönemde baştan aşağı yenilemeli ve süreç sonunda aktif ve atılım yapabilecek bir konuma getirmeliyiz. Unutmayalım ki gecenin en karanlık anı sabaha en yakın olduğu andır.

Bu vesileyle tüm çalışan kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günlerini kutluyor, birlikte kuracağımız güzel yarınların ümidiyle saygılar sunuyorum.

Giyasettin Eyyüpkoca

Lasiad

Duyurular
06/03/2023
21/02/2023
12/02/2023
30/09/2022
06/08/2022
06/08/2022
02/08/2022
29/06/2022
29/06/2022
20/06/2022
20/06/2022
08/06/2022