Tekstilde zararlı boyar madde denetimlerine ilişkin düzenleme

Tekstil, konfeksiyon, deri ürünleri ve ayakkabılarda sağlığa zararlı azo boyar maddelere ilişkin denetimlerin 2021’den itibaren Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden gerçekleştirilmesine yönelik tebliğin yürürlüğe giriş tarihi 1 Mart 2021’e ertelendi.

Ticaret Bakanlığının “Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ’de Değişikli Yapılmasına Dair Tebliğ’i” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tekstil, konfeksiyon, deri ürünleri ve ayakkabılarda sağlığa zararlı azo boyar maddelere ilişkin denetimlerin 2021’den itibaren TAREKS üzerinden gerçekleştirilmesine yönelik 7 Kasım’da “Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ” yayımlanmıştı.

Yapılan değişiklikle, söz konusu tebliğin yürürlük tarihi 1 Ocak 2021’den 1 Mart 2021’e ertelendi.

TAREKS’e yüklenen, ancak ilgilisince düzenlenmediği anlaşılan test raporunun tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılacak. Sonuç TAREKS’te ilan edilecek.

Söz konusu denetimleri gerçekleştirecek birim ise Bakanlığın bölge müdürlüklerine bağlı ürün güvenliği denetimlerinden sorumlu ticaret denetmenleri şube müdürlükleri ve ticaret denetmenleri servisleri olacak.

Kaynak: https://www.dunya.com/sektorler/tekstil/tekstilde-zararli-boyar-madde-denetimlerine-iliskin-duzenleme-haberi-605634

Lasiad

Duyurular
06/03/2023
21/02/2023
12/02/2023
30/09/2022
06/08/2022
06/08/2022
02/08/2022
29/06/2022
29/06/2022
20/06/2022
20/06/2022
08/06/2022