Turizm fark attı, üç sektörde beklentiler negatifte kaldı

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası (YMO) tarafından düzenlenen “Günümüz Türkiye Ekonomisi” konulu panelde 2020 1. ve 2. çeyrek Ekonomik Beklenti Endeksini açıklandı. Endekste, inşaat, ticaret, finans, turizm, imalat, tekstil, otomotiv, sağlık, bilişim lojistik ve taşımacılık ile madencilik ve enerji gibi 11 sektöre ilişkin beklentiler yer aldı.

YMO ve İstanbul Ticaret Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen endekste 50 puan üstü pozitif, 50 altı ise negatif olarak baz alındı. Açıklanan beklenti endeksine göre inşaat, ticaret ve finans alanında beklentiler 50 baz puanın altında kalarak negatifte kalmayı sürdürdü. Lojistik ve taşımacılık sektörü ise 1. çeyrekte 50 baz puanın altında kalırken, 2. çeyrekte ise 53.6 puanla pozitife dönenlerden. 2020’nin iki çeyreğinde en pozitif sektör ise turizm oldu. Turizm sektörüne ilişkin beklentiler 1. çeyrekte 59.6, 2. çeyrekte ise 71.2 oldu. Madencilik ve enerji de beklentilerin yüksek olduğu sektörler oldu. Bu sektörde beklentiler 1. çeyrek için 59.0, 2. çeyrek için ise 62.5 olarak gerçekleşti.

Otomotiv ve imalatta olumlu yönde artıyor

Beklentilerde olumluya dönüşün arttığı diğer sektörler ise otomotiv ve imalat oldu. Otomotivde beklenti 1. çeyrek için 50.4 iken, 2. çeyrekte 58.0’e çıktı. İmalat sanayinde ise 1. çeyrek beklentisi 51.9, 2. çeyrek beklentisi 57.3’e geldi. Öte taraftan sağlıkta iki çeyrekte beklentiler pozitif olmayı sürdürürken, tekstilde ise 2. çeyrekte pozitife kayış yaşandı. Buna karşın bilişim sektöründe ilk çeyrek pozitif gelirken, ikinci çeyrekte beklenti 48.9 ile negatife döndü.

Ciro endeksinde beklentiler yükseldi

Endekste firmaların çalışan sayısı, şüpheli alacak, stok beklentisi, ciro endeksi, özkaynak gibi alt dallara ilişkin beklentileri de açıklandı. Endekse göre çalışan sayısı beklentisi, şüpheli alacak beklentisi ve yabancı kaynak kullanım beklentisi geçen yıl olduğu gibi 2020’nin 1. ve 2 çeyreğinde 50 baz puanın altında kaldı. Açıklanan endekse göre bu yılın ilk çeyreğinde ciro endeksinin geçen yıla göre artarak 59.3, ikinci çeyrekte ise 66.3 olmasının beklendiği belirtildi. Ciro endeksi geçen yılın tamamında negatif gelmişti.

Stok beklentisi ise 2019’da olduğu gibi pozitif geldi. Bu yılın 1. çeyreğinde 57.6, 2. çeyrekte ise 53.5 oldu. Bu verilere göre ikinci çeyrekte beklentiler geçen yılın aynı dönemine göre daha olumsuz kaldı. Tahakkuk edilecek kurumlar vergisi beklentisi ise geçen yılın tamamına göre artarak 1.çeyrekte 54.0, 2.çeyrekte 57.6 oldu.

Geçen yılın tamamında negatif görünüm sergileyen özkaynak beklentisi de artarak 1. çeyrekte 52.3, 2. çeyrekte 51.3 olarak açıklandı. Faaliyet karı beklentisi de 1.çeyrekte 52.8, ikinci çeyrekte 58.2 olarak açıklandı. Böylece geçen yılın tamamına göre artış yaşanan bir diğer alan oldu. Faaliyet dışı gelir beklentisi ise 1. çeyrekte 50.6, 2.çeyrekte 51.5 olarak açıklandı.

Pozitif olmasına rağmen, bu alanda ise geçen yılın beklentilerinin altında gerçekleşti.

“Desteklerle ekonomide hafif toparlanma var”

Panelde ayrıca ekonominin görünümü başlıklı oturum düzenlendi. Oturumda konuşan eminli Mali Müşavir Dr. Mahfi Eğilmez, beklenti anketine uygun olarak Türkiye ekonomisinde son 4 ayda geçen yıla göre hafif bir toparlanma işareti olduğunu belirtti. Sanayi üretiminin ilk defa yeniden son 4 ayda artışa geçtiğini aktaran Eğilmez, konutta da hafif toparlanma yaşandığını aktardı.

Eğilmez, “Burada sektöre verilen vergi indirimi, faiz ve kampanya gibi destekler etkili oldu. Perakende satışlarına bakıldığında yine son 3- 4 ayda olduğu gibi talepte de bir toparlanma var. Orada da KDV ve ÖTV indirimlerin etkili oldu. Ancak bu destekler kalktığında bunun sürüp sürmeyeceği belli değil” yorumunu yaptı. Prof. Dr. Asaf Savaş Akat ise, Türkiye’nin ortalama olarak 3 yıl içinde krizden çıktığını bu seferde öyle olabileceğini söyledi. Akat, “Riskler devam ediyor ancak toparlanmada başladı” diye konuştu.

Kaynak: https://www.dunya.com/ekonomi/turizm-fark-atti-uc-sektorde-beklentiler-negatifte-kaldi-haberi-463294

Lasiad

Duyurular
06/03/2023
21/02/2023
12/02/2023
30/09/2022
06/08/2022
06/08/2022
02/08/2022
29/06/2022
29/06/2022
20/06/2022
20/06/2022
08/06/2022