Türkiye; riskler ve fırsatlar

“Risk almayan, yenilginin acısını çekmez ama zafere de ulaşamaz” derler.

Ülkemiz eşsiz coğrafi konumu ve jeopolitik önemini akılcı kullandığı müddetçe büyük başarılar elde etmeye matuftur. Özellikle Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş bize bunu fazlasıyla göstermiştir. İnsanımızın ve dolayısıyla devletimizin insancıl tavrı her anlamda kendisini hissettirmiş, savaşın son bulması için tüm gayretler fazlasıyla gösterilmiştir. Rus ve Ukraynalı tarafların İstanbul’da bir araya getirilmesi bu anlamda ortaya konmuş büyük bir başarıdır. Sonraki süreçte savaşan her iki ülkeyle de iletişim kanallarının daimi açık tutulabilmesi yine tarihe not düşen kıymetli bir özveri ve muvaffakiyettir. Belki de dünya gıda krizini engelleyen tahıl koridoru projesi de Türkiye sayesinde gerçekleşebilmiş, bu önemli girişim ve içten çaba Birleşmiş Milletler başta olmak üzere dünyanın her yerinden sayısız takdir toplamıştır. Son olarak esir takasında ülkemizin oynadığı rol yine alkışlanmış ve Türkiye’nin bu konudaki barış odaklı hassas tutumu dünya kamuoyu tarafından övgüye mazhar olmuştur.

Barış odaklı tüm bu teşebbüsler ülkemiz adına onur duyulması gereken sonuçlar doğururken LASİAD olarak bizler de üzerimize düşen vazifeyi önemseyerek görevimizi ifa etmeye gayret ettik, ediyoruz. Ukraynalı ve Rus ziyaretçilerimizi bilabedel Laleli’deki otellerimizde misafir etmemiz bu konudaki duruşumuzu ve görev bilincimizi ortaya koyma adına önemli bir işarettir. Bizler daima barışın ve insanlığın yanında olduk. Ülkemizin stratejik hamlelerinin tamamlayıcısı olmaya her zaman özen gösterdik. Ekonomik ve sosyal faaliyetler üretirken uluslararası ilişkilerde etkin bir STK olarak daima ülkemizin küresel politikalarını daha ileriye taşıyabilme çabası içerisinde bulunduk. Laleli’yi temsil eden tek sivil toplum kuruluşu olan LASİAD olarak üzerimizdeki sorumluluğun farkında olduk ve bölgemizi her anlamda diri ve proaktif tutmaya gayret ettik. En önemli iki pazarımız olan Rusya ve Ukrayna birbiriyle savaşırken felaket tellallığı yapanlara çanak tutmak yerine ülkemiz adına sağlayabileceğimiz kazanımlara odaklandık. Krizlerin fırsatları da beraberinde getirdiğinden hareketle barış, etik ve insani değerlerden sapmadan uluslararası paydaşlarımızla maksimum ticari işbirlikleri kurmaya odaklandık. Yakınıp mızmızlanmak yerine mevcut durum analizlerine, gelecek projeksiyonlarımıza, hedeflerimize ve hızlı bilgi akışını sağlamaya yoğunlaştık. Yurtdışından ve ilk elden sağladığımız bilgileri en doğru ve akıcı biçimde bölgemize aktardık, zorlu süreçte adeta bir kriz yönetim merkezi gibi hareket ettik. En sancılı dönemlerde bölgemiz ticaretinin aksamaması, lojistik ve finansal kaynakların olabilecek en optimum biçimde işleyebilmesi adına gerek yerel ve küresel basın gerekse de kamu kurum ve kuruluşlarıyla azami seviyede iletişim kurduk. Bölgemizde faaliyet gösteren tek bir işletmenin dahi bu durumdan negatif anlamda etkilenmemesi adına sürekli girişimlerde bulunduk. LASİAD olarak Laleli’nin yıllara sari gelişiminin sekteye uğramaması adına ülkemiz dış politikalarıyla eşgüdümlü olarak büyük çaba sarf ettik. Bölgemizin enerji ve motivasyonunu yüksek tutma adına pandemi döneminde ara verdiğimiz 9.Laleli Fashion Shopping Festival programımızı büyük bir başarıyla hayata geçirdik.

Büyük emek ve mesai gerektiren bu projeler ve uygulamaların elbette bir amacı var. Ülkemiz daha çok üretsin, daha çok ihracat gerçekleştirsin, daha fazla turist ağırlarken turizm gelirini arttırsın ve nihayetinde ülkemizin marka değeri yükselirken memleketimiz hedeflediği refaha kavuşsun. İşte tüm bu dava ve azmimizin temelinde bu ilke yatıyor. Refah içinde her anlamda büyüyen gelişmiş Türkiye.

Bu vesileyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutluyor, ülkemiz ve dünyada barışın hüküm sürmesi temennisiyle saygılar sunuyorum.

Giyasettin Eyyüpkoca

Lasiad

Duyurular
06/03/2023
21/02/2023
12/02/2023
30/09/2022
06/08/2022
06/08/2022
02/08/2022
29/06/2022
29/06/2022
20/06/2022
20/06/2022
08/06/2022