Tüzük

ye çalışır, onlara yardımcı olur.

i) Üyelerin iş hacmi, mesleki bilgi ve tecrübelerini yükseltmek için konferans, panel, fuar, eğitim, moda tasarım, dil kursları düzenleme gibi faaliyetlerde bulunur.

j) Mesleki sosyal Dayanışma ve Yardımlaşmayı gerçekleştirmek için, Balo, Gece, Eşya Piyangosu, Geziler organize eder.

k) Dernek Yönetim kurulunun belirleyeceği sayıda ve şartlardaki Yüksek Öğrenim öğrencilerine katkıda bulunur, burs verir.

l) Dernek amaç ve faaliyetlerinin duyurulup yaygınlaştırılması yolunda televizyon, gazete, dergi, kitap ve broşür gibi yayın vasıtalarından istifade eder. Bu yayın organlarını kurar, basım ve dağıtımını yapar. Toplantılar, Seminerler, Konferanslar ve Kongreler tertip eder.

m) Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak; gayrimenkul tasarruf eder. Gayrimenkuller üzerinde dernek leh ve aleyhine her nevi irtifak, kira, şufa, ipotek gibi haklar iktisap eder veya verir telkin fesih edebilir. Dernek amaçlarına ulaşabilmek için iktisadi, ticari işletmeler ve kooperatifler kurar. Bu muameleler yönetim kurulu kararı ile yapılır.

n) Dernek, milli ekonominin gelişmesi yolunda; sınai kalkınma, ihracat, yatırım ve döviz getirici alanlarda gerekli proje çalışmaları yaparak özel ve resmi kuruluşlarla işbirliği yapar.

o) Dernek, üyelerinin toplanabileceği lokal açar.

Dernek yukarıda belirtilen amaçların gerçekleşmesi için toplantılar, gösteriler, geziler, bilimsel çalışmalar ve sergiler düzenleyebilir, yayında bulunabilir, arşiv oluşturabilir, plan ve proje yaptırabilir ve bunlar için yarışma açabilir, sonucu uygulayabilir.

Dernek amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için T.C üzerinde bölge, ırk, din, mezhep kültür ve dil ayrılıkları gözetmeden, siyasi faaliyette bulunmadan, demokratik ilkelerden ayrılmadan faaliyet gösterir.


Dernek Kurucuları: Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslekleri, uyrukları ikametgahları aşağıda belirtilmiştir.

#ADI ve SOYADITABİYETİ ve MESLEĞİADRESİ
1Ayhan KarahanT.C. / TekstilciAcıbadem, Gnç Sk. Uyum Ap. No: 41/8 Üsküdar-İst
2Fehmi DemirbağT.C. / EsnafÇınar Mh. Esenler Cd. Balkış Ap. No: 87/20 Bağcılar
3Gıyasettin AkdemirT.C. / TüccarA.N. Gürman M.. Park Sk. Arin Ap. A B1. D:28 Merter
4Hüseyin VuralT.C / KonfeksiyonHürriyet Mh. 258 Sk. N0: 16 Gaziosmanpaşa
5Necip GündoğduT.C. / SerbestFeriköy, Savaş Sk. Demet Ap. 193/5 Şişli
6İsak SönmezT.C. / KonfeksiyonÇınar Mh. Sosyal Sk. Panar Ap. No:8 D:28 Maltepe
7Vedat TurgutT.C. / TekstilMerkez Mh. Ö. Seyfettin Sk. No:25 D:6 Bahçeliveler
8H.Hüseyin UluT.C. / İşadamıKarabayır Mh. Sakarya Cd. No:85 D: Esenler
9Yavuz YiğitT.C. / TekstilHocaüveys Mh. Hüzrevpaşa Sk. No:35 D: Fatih
10Ergün ÖzdemirT.C. / Konfeksiyonİskenderpaşa Mh. Hacı Salih SK. No:31 D:4 Fatih
11Nedim ÖzbekT.C. / TekstilAtaköy, 7-8-9-10 Ksm. Mh. C4 B1. F Kapı D: 27 Bakırköy
12Metin GüçarslanT.C. / TekstilAmbarlı, Özge Şeref Sitesi A-3 B1. D:7 Avcılar
13Lokman KardeşT.C. / TüccarZeytinlik Mh. Ömer Naci Sk. No:29 Bakırköy
14Mehmet AslanT.C. / KonfeksiyonMustafa Kemal Paşa Mh. İstiklal Cd. No:14/1 Avcılar
15Nevzat KayadumanT.C. / Tekstilİsmetpaşa Mh. 155 Sk. No:7 D:3 Gaziosmanpaşa
16Kadir GecüT.C. / TekstilOsmaniye Mh. Cemiyet Sk. No:10 D:7 Bakırköy
17Hüseyin ÇoguplugilT.C. / TekstilBaşbakanlık T. Konutları 2 etap B5 B1. A501 D:10 Halkalı/İst


Derneğin Faaliyet Alanı: Dernek, sosyal ve sektörel alanda faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3 – Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4 – Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5 -Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Dernek Organları

Madde 6 -Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1-Genel kurul,
2-Yönetim kurulu,
3-Denetim kurulu,
4-Disiplin Kurulu
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7 -Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel kurul; 1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, 2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Mayıs ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.