Veri Sorumlusu Sicili’ne kayıt süresi 4’üncü kez uzatıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, işletmelere çalışan sayısı ve bilanço büyüklüğüne göre getirilen veri sorumlularını sicile kayıt yükümlülüğüne ilişkin süreler uzatıldı.

Veri sorumlularını sicile kayıt yükümlülüğüne ilişkin süreler uzatıldı. Buna göre yıllık çalışan sayısı 50’den fazla olan ve bilanço toplamı 50 milyon liradan çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının sicile kayıt yükümlülüğü 31 Aralık 2021’e uzatıldı.

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon liradan az olup, ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının sicile kayıt yükümlülüğü ile kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının kayıt yükümlülüğü de yine 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldı.

2016 yılında çıkarılan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16’ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolma zorunluluğu bulunuyor.

Bu düzenleyemeye ilişkin yürürlük süresi son olarak 31 Mart 2021’e kadar uzatılmıştı.

Kaynak: https://www.dunya.com/gundem/veri-sorumlusu-siciline-kayit-suresi-4uncu-kez-uzatildi-haberi-614549

Lasiad

Duyurular
06/03/2023
21/02/2023
12/02/2023
30/09/2022
06/08/2022
06/08/2022
02/08/2022
29/06/2022
29/06/2022
20/06/2022
20/06/2022
08/06/2022