Vizyon ve Misyon

MİSYON

İstanbul’un tarihi yarım ada olarak tanınan ve gerçekleştirilen ticari faaliyetler sebebiyle de tüm dünya ile entegre olmuş dış ticaret bölgesindeyiz.

Bölgede ürün ve hizmet tedarik, üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunan sanayici, iş adamı ve esnafı bir çatı altında toplayarak üyeler arasında; bölgede gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler kapsamında çeşitli alanlarda yardımlaşma, dayanışma ve işbirliğinin sürekliliğini sağlayarak istikrarlı biçimde daha ileri düzeye ulaştırmaya yardım etmek için çalışmaktayız.

Laleli’nin saygın bir imaja sahip bölge markası olarak, uluslararası alış-veriş ve moda merkezi niteliğinin yanı sıra sosyal aktivite ve turistik hizmetlerin etkileşimli biçimde sunulduğu bir cazibe merkezi olarak kalkınmasını ve istikrarı amaçlamaktayız. Sinerji yaratmak ve kalıcı işlere imza atmak adına sektör katılımlarını teşvik etmek ve sektör envanterine uygun temsil oranlarından oluşan üyelik yapısını tesis edip geliştirmek niyetindeyiz.

Ana politikamız: Tüm faaliyetlerimizde ülke çıkarlarını gözetmek, bölge ve üye menfaatlerini korumak, bağımsız kimliğimize, değer ve ilkelerimize sahip çıkmaktır. Kurumsal stratejimiz, bölgemizin gelişimi ve kalkınması yönünde katılımcılığı teşvik etmek ve sürekliliği sağlamaktır.

MİSYONUMUZ: Laleli bölgesinin kendine has dokuları ile ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişiminde birleştirici bir unsur olmak, yol göstermek, yönlendirmek, sorunlarına sahip çıkmak ve çözümlenmesini sağlamak, kaynak temini ve yönetiminde yönlendirmeler yapmak, dünyaca tanınan bir bölge markası imajının ortak bilinç oluşturarak tesis ve gelişimini üstlenmek.

VİZYON

Orta ve uzun vadede bölgemizi; giderek büyüyen bölge ekonomisi ile artan farklı profillerde ziyaretçi sayısı karşısında gerekli hizmetlerin ulaştırıldığı, bölge tanıtımına yönelik festival gibi etkinliklerin gerçekleştirildiği, bölgenin alt ve üst yapısının tamamlandığı, hem turistik hem iş aktivitelerine yönelik sosyal yaşam alanların yer aldığı, güven içinde yaşanan, çağdaş alış-veriş alanı olarak görmekteyiz. Gelecekte kurumumuzu global bir markası olan, özel serbest bölge statüsünde dünyaca tanınan açık hava alışveriş ve moda merkezi haline gelmiş bir bölgenin halen olduğu gibi yetkili en büyük STK temsilcisi olarak görmek arzusundayız.

İdealimiz, ulusal ve uluslararası sosyo-politik ve ekonomik arenalarda güçlü bir imajla yaptırım gücü yüksek, itibarlı güç merkezi haline gelmek. En büyük ayırt edici yanımız olan, sektörel kümelenmeleri ve kendi içinden çıkmış global markaları içinde barındıran dış ticaret merkezi olmanın gücü ile yönümüzü çizmeye muktediriz.

VİZYONUMUZ: Kurumumuzla birlikte bölgemizi özel serbest bölge statüsü ve bölge markası ile uluslararası boyutta kabul gören güç merkezi haline getirmek.